Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Εκθεση Alpha Bank: Συρρίκνωση της ανεργίας παρά τη στασιμότητα

Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη συρρίκνωση μισθών των χωρών της Ευρωζώνης που ακολούθησαν πρόγραμμα προσαρμογής

Παρά τη στασιμότητα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία τρία έτη (2014: +0,4%, 2015: -0,2%, 2016: 0%), η λειτουργία της αγοράς εργασίας δείχνει σημάδια βελτίωσης, όπως αποτυπώνεται στη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες την τελευταία τριετία (23,5% το 2016, από 27,5% το 2013), τονίζει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Την ίδια ώρα όμως, η σωρευτική μείωση των αποδοχών στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της Ζώνης του Ευρώ που ακολούθησαν πρόγραμμα προσαρμογής. Έτσι, παρά την υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας από το 2013 και μετά, το μισθολογικό κόστος συνέχισε τη φθίνουσα πορεία του μέχρι και το 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά αύξηση της αμοιβής εξαρτημένης εργασίας κατά 1,0% και 2,0% το 2017 και 2018 αντίστοιχα, αναφέρει η Alpha Bank.

Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν η αύξηση της αναλογίας των ατόμων που αμείβονται με λιγότερα από το 60% του διάμεσου ισοδύναμου διαθεσίμου εισοδήματος στο σύνολο των νοικοκυριών (πρόκειται ουσιαστικά για το κατώφλι της σχετικής φτώχειας). Το φαινόμενο αυτό είναι ορατό σε όλες τις χώρες που εφάρμοσαν προγράμματα συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής.

 

Eurobank: Πρόβλημα η διάρκεια της ύφεσης

Την ίδια ώρα, κατά τη Eurobank, το περασμένο έτος σηματοδότησε τον 9ο χρόνο της ελληνικής κρίσης, με την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα να παραμένει στάσιμη για 3η συνεχή χρόνια και να υπολείπεται κατά 26,4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο του 2007, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μακροοικονομική επίδοση καθιστά την περίπτωση της Ελλάδος ως μια εκ των μεγαλύτερων υφέσεων (σ.σ.: σε διάρκεια) στη σύγχρονη ιστορία των οικονομιών της αγοράς.

Γ.Α.

Δείτε όλα τα σχόλια