Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Διευκολύνσεις στις τράπεζες για να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις "κόκκινων" δανείων

Κατατέθηκε η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ για τον αναβαλλόμενο φόρο - Δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να αποσβένουν σε διάστημα 20ετίας, και όχι 5ετίας όπως προβλεπόταν, τις ζημιές που προκύπτουν απο τις ρυθμίσεις

Διευκολύνσεις στις τράπεζες να προχωρήσουν στις ρυθμίσεις των "κόκκινων" δανείων και ανοιγμάτων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών και δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να αποσβένουν σε διάστημα 20ετίας τις ζημιές που προκύπτουν απο τις ρυθμίσεις αυτές, μετά από συμφωνία στην οποία είχαν προχωρήσει κυβέρνηση και τράπεζες

Μέχρι σήμερα, αν μια τράπεζα προχωρήσει σε διαγραφή δανειακών απαιτήσεων, ακόμη και αν έχει σχηματίσει ειδικές προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου ως το τέλος του 2015 για το 100% του δανείου, έχει μεν τη δυνατότητα να συμψηφίσει μέρος της ζημίας, μόνο, όμως, εντός 5ετίας.

Η παραπάνω διάταξη λειτουργεί ως εμπόδιο στην επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) κατά 38% έως το τέλος του 2019. Άλλωστε, οι στόχοι που συμφώνησαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) προβλέπουν ότι έως το τέλος του 2019 τα NPEs θα μειωθούν σε απόλυτα νούμερα κατά περίπου 40,2 δισ. ευρώ.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θα πρέπει μεταξύ άλλων να διενεργηθούν διαγραφές δανείων, ύψους σχεδόν 14 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, το οποίο καθιστά δύσκολη τη φορολογική απόσβεση της ζημίας εντός πενταετίας που προέβλεπε το υφιστάμενο πλαίσιο.

Γ.Α.

Δείτε όλα τα σχόλια