Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΜΙΚΡΑ Οικονομικά

Ψάχνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων

Με συντονιστή τον ιταλικό οργανισμό ΕΝΕΑ και με την υποστήριξη του υπουργείου Περιβάλλοντος της Ιταλίας ξεκινά το πρόγραμμα PEFMED, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Interreg Mediterranean της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 7 εταίροι, από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στο PEFMED θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία του «Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Προϊόντος», που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία θα ενσωματωθούν δείκτες, που σχετίζονται με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων περιφερειών, με σκοπό τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κλιματική αλλαγή, εξάντληση των υδάτινων πόρων, χρήση γης, κ.λπ.) ενός δείγματος περίπου 100 εταιρειών, που βρίσκονται σε 9 ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Από την Ελλάδα στο έργο θα συμμετέχουν επιχειρήσεις από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας και τον Κλάδο των Γαλακτοκομικών. Η συγκεκριμένη μέθοδος λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής του, από την καλλιέργεια των πρώτων υλών, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη χρήση, την απόρριψη και την ανακύκλωση, και η εν λόγω ανάλυση θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν σε πράσινες παραγωγικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τον τοπικό και παραδοσιακό χαρακτήρα των προϊόντων τους.

 

Hellenic Innovation Forum τον Μάρτιο στην Αθήνα

Το διήμερο 1 και 2 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το πολυσυνέδριο καινοτομίας Hellenic Innovation Forum 2017 (HIF17). Στόχοι του πολυσυνεδρίου είναι να αναδείξει τις πιο πρόσφατες καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, να συνδράμει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εγχώριας υποδομής, να προωθήσει ένα νέο, αποτελεσματικό περιβάλλον μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εργαστήριο στην αγορά και να ξεκινήσει έναν διάλογο για την προώθηση της καινοτομίας ως μέσου για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως τιμώμενη χώρα θα είναι το Ισραήλ, από το οποίο θα συμμετέχουν υψηλόβαθμα διπλωματικά και κυβερνητικά στελέχη, ακαδημαϊκοί και ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι καινοτόμων επιχειρήσεων.

Δείτε όλα τα σχόλια