Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 4,2% τον Νοέμβριο

Στο 1,55 δισ. ευρώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου - Μικρότερη άνοδο (2,9%) κατέγραψαν οι εισαγωγές σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αυξημένες κατά 4,2% ήταν οι ελληνικές εξαγωγές τον περασμένο Νοέμβριο, με τη συνολική αξία τους να διαμορφώνεται στο ύψος των 2,21 δισ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) άνοδο, και ειδικότερα σε ποσοστό ίσο με 2,9% κατέγραψαν και οι εισαγωγές στη χώρα, οι οποίες ανήλθαν στα 3,77 δισ. ευρώ, με το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να διαμορφώνεται στο 1,55 δισ. ευρώ. Έτσι, το εν λόγω έλλειμμα ήταν αυξημένο σε ποσοστό 1,2% σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2016 ανήλθε στα 3.771,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.663,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου μήνα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν αύξηση κατά 32 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 1,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2016 ανήλθε στα 2.216,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.127,4 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 4,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς όμως τα πετρελαιοειδή, ήταν αύξηση κατά 166,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,1%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Νοέμβριο 2016 ανήλθε σε 1.554,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.536,0 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν μείωση κατά 134,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 10,8%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 ανήλθε στο ποσό των 40.096,7 εκατ. ευρώ έναντι 39.893,2 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν αύξηση κατά 1.918,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 ανήλθε στο ποσό των 23.150,2 εκατ. ευρώ έναντι 23.645,0 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας μείωση 2,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν αύξηση κατά 351,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%.

Όσον αφορά το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, αυτό κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 ανήλθε σε 16.946,5 εκατ. ευρώ έναντι 16.248,2 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο 11μηνο του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν αύξηση κατά 1.567,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,8%.

 

...και αύξηση 2,3% της βιομηχανικής παραγωγής

Άνοδο εμφάνισε η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο, με τον γενικό δείκτη να αυξάνεται κατά 2,3%, έναντι αύξησης 2,6% κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015, παρουσίασε αύξηση 2,3% έναντι αύξησης 0,5% το προηγούμενο έτος.

Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Νοεμβρίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2016, παρουσίασε μείωση κατά 0,8%.

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,3% τον Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2015, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

* Κατά 1,7% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων.

* Κατά 8,0% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

* Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση του δείκτη:

* Κατά 7,9% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων.

Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,3% της περιόδου Ιανουάριος - Νοέμβριος 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη της αντίστοιχης περιόδου του 2015, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

* Κατά 4,6% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

* Κατά 0,4% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών:

* Κατά 16,0% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων.

* Κατά 0,1% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

Δείτε όλα τα σχόλια