Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αλ. Χαρίτσης: Σημαντικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ για διαχείριση αποβλήτων

Νέες ειδικές δράσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ θα ενεργοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα

Στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) εστίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στο ετήσιο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό φόρουμ της επενδυτικής πρωτοβουλίας A-Energy Investments με θέμα «Επόμενη Μέρα στη Διαχείριση των Απορριμμάτων» και την «Κυκλική Οικονομία». Ο Αλ. Χαρίτσης στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη πρόκληση «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», συνολικού προϋπολογισμού 270 εκατ. ευρώ, που δίνει το στίγμα τής κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο σχεδιασμός της πρόσκλησης ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς στηρίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση. Ενεργοποιήσαμε μια ενιαία πρόσκληση για τη διαχείριση απορριμμάτων και όχι διακριτές και αποσπασματικές προσκλήσεις για τις επιμέρους δράσεις που προβλέπονται.

Η ενιαία πρόσκληση αντικατοπτρίζει πλήρως την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, κύριο στοιχείο του νέου ΕΣΔΑ» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην «κυκλική οικονομία», ο Αλ. Χαρίτσης υπογράμμισε πως αυτή δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα, ολοκληρωμένη και φιλική για το περιβάλλον προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση, αλλά αποτελεί για την κυβέρνηση έναν βασικό στρατηγικό στόχο σε σχέση με τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. «Επιδιώκουμε να προωθήσουμε τη βιομηχανική συμβίωση, δηλαδή ολοκληρωμένα συστήματα, όπου τα απόβλητα ενός κλάδου μπορούν να είναι χρήσιμες πρώτες ύλες για έναν άλλο κλάδο.

Η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τη μετάβαση σε μια τέτοια κατεύθυνση. Τα συστήματα κυκλικής οικονομίας και ‘βιομηχανικής συμβίωσης’, η δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων είναι τάσεις φιλικές προς την ήδη υπάρχουσα δομή του ελληνικού παραγωγικού ιστού, που χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος επιχειρήσεων» επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός.

Ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρθηκε σε ειδικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ που σύντομα θα ενεργοποιηθούν: Η «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» (με π/υ 30 εκατ. ευρώ), οι «Αλυσίδες προστιθέμενης Αξίας» (80 εκατ. ευρώ), η δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters), καθώς και η λειτουργία βιομηχανικών πάρκων.

Δείτε όλα τα σχόλια