Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Τρεις ηχηρές περιπτώσεις δανεικών...

Μια επιχείρηση που απασχολεί το εμπιστευτικό πόρισμα ελέγχου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ για το Τ.Τ. (Νοέμβριος 2012) είναι η Marfin (Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών). Από εκεί και το απόσπασμα που ακολουθεί...

Μια επιχείρηση που απασχολεί το εμπιστευτικό πόρισμα ελέγχου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ για το Τ.Τ. (Νοέμβριος 2012) είναι η Marfin (Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών). Από εκεί και το απόσπασμα που ακολουθεί: "Η συνημμένη στο εισηγητικό σημείωμα ανάλυση των οικονομικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Chevreux (2/2009), εκτός δηλαδή της αρμόδιας υπηρεσίας της Τράπεζας, αναφέρεται σε εκτιμήσεις για τα έτη 2008 -2013 και προβλέπει αισιόδοξο κύκλο εργασιών της τάξεως των 2 δισ. ευρώ περίπου, για τα έτη 2010 -2013, που δεν έχει επαληθευτεί. [...]

Συνεπώς, με τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία, κατά τον χρόνο εισήγησης της υπο-επιτροπής, δεν επιβεβαιώνεται ότι 'ο αναλαμβανόμενος πιστωτικός κίνδυνος ήταν αποδεκτός', όπως αναφέρεται". Τα δάνεια της Marfin εξυπηρετούνται σήμερα.

Άλλη ηχηρή περίπτωση που απασχολεί τους ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η Alapis του Λ. Λαυρεντιάδη. Στη σχετική αναφορά επισημαίνεται: "Η Τράπεζα έχει προβεί στην καταγγελία του δανείου (η πιστούχος έχει αιτηθεί από τον 12/2011 την υπαγωγή στο άρθρο 99) και έχει διενεργήσει πρόβλεψη ίση με το 85% του υπολοίπου της 30.06.2012. Εντούτοις, δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και ελλείψει εξασφαλίσεων, εκτιμήθηκε πιθανή ζημία στο 100% του υπολοίπου, ήτοι 97.336 χιλ.".

Για τον Όμιλο "Κ. Γριβέας - C&C International A.E", το εμπιστευτικό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει: "...Με τον ιδιαίτερα υψηλό πρόσθετο δανεισμό από την Τράπεζα (17 εκατ. ευρώ), ο οποίος δεν συνάδει με τα προηγούμενα μεγέθη του ομίλου, αλλά βασίζεται μόνο στα προσδοκώμενα και σε μεγάλο βάθος χρόνου στοιχεία, η εταιρεία κατέστη υπερδανεισμένη".

Δείτε όλα τα σχόλια