Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μικρότερα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις έως 31/12/2013

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο της Βουλής

Μικρότερα πρόστιμα προβλέπονται για την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις και γενικά φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013.

Αυτό καθορίζει τροπολογία που κατατέθηκε σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο της Βουλής σύμφωνα με την οποία αντί των πρόσθετων φόρων του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

Στην τροπολογία αναφέρεται ότι «οι συνέπειες για τους φορολογούμενους θα είναι θετικές, καθώς για εκπρόθεσμες και ανακριβώς υποβληθείσες ή μη υποβληθείσες δηλώσεις που αφορούν χρήσεις πριν τον ΚΦΔ θα τους επιβάλλεται η ευνοϊκότερη γι' αυτούς κύρωση μεταξύ των αντίστοιχων κυρώσεων του ΚΦΔ και των πρόσθετων φόρων του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, κατά περίπτωση».

Δείτε όλα τα σχόλια