Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μειώθηκαν το 2017 οι φορολογικές υποθέσεις που προσβάλονται δικαστικά

Μειώθηκε περαιτέρω το ποσοστό των υποθέσεων που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή σε 44,68% από 49,4% που ήταν στο σύνολο της περυσινής χρονιάς

Στον μέγιστο δυνατόν βαθμό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εκπλήρωσε- και το α' εξάμηνο εφέτος- τους στόχους τής αποσυμφόρησης των δικαστηρίων και της εδραίωσης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Φορολογικής Διοίκησης και πολιτών μέσω της απονομής φορολογικής δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (ΔΕΔ):

• Εξέτασε έγκαιρα το 92,34% των ενδικοφανών προσφυγών, υπερβαίνοντας κατά 36,8% το ποσοστό- στόχο στον Βασικό Δείκτη Απόδοσης του 67,5%.

• Εξέδωσε 5.126 αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών, δηλαδή 56% περισσότερες από εκείνες του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016 (3.292 αποφάσεις).

• Τέλος, σχετικά με τον στόχο της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων, μειώθηκε περαιτέρω το ποσοστό των υποθέσεων που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή σε 44,68% από 49,4% που ήταν στο σύνολο της περυσινής χρονιάς, έχοντας ήδη πιάσει τον στόχο για το σύνολο του 2017 που είναι 46,44%.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Εξαμήνου 2017

Δ.Ε.Δ.

 

 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

 

 

έκλεισαν

5.551

 

 

εξετάστηκαν και έλαβαν απόφαση

5.126

 

 

θετικές

1.331

 

 

% εξετάστηκαν έγκαιρα

92,34%

 

 

% θετικές / σύνολο αποφάσεων

25,96%

 

 

% θετικές / σύνολο κλεισμένων

23,98%

 

 

kpi (αποφάσεις / προσφυγές που έκλεισαν)

92,34%

 

 

ΣΤΟΧΟΣ KPI Α εξαμήνου 2017 /ΕΠΙΤΕΥΞΗ

>67,5% / +36,8%

 

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

 

 

 

αιτήματα αποφ

288

 

 

θετικά

25

 

 

%θετικών

8,7%

 

 

data source εφαρμογές ΔΕΔ

πινακας 1

 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

2013 - 2016

 

2013 – Α εξάμηνο 2017

Αθήνα

Θεσ/νίκη

Δ.Ε.Δ.

 

Αθήνα

Θεσ/νίκη

Δ.Ε.Δ.

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

έκλεισαν (αθροιστικό)

24.041

2.985

27.026

 

28.174

4.403

32.577

 

προσβλήθηκαν (αθροιστικό)

11.976

1.376

13.352

 

12.845

1.712

14.557

 

% δικαστικές προσφυγές / σύνολο κλεισμένων υποθέσεων από τη ΔΕΔ

50%

46%

49,4%

 

45,59%

38,88%

44,68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 2017/ ΕΠΙΤΕΥΞΗ

 

 

 

 

 

 

<46,44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data source Εφαρμογές Δ.Ε.Δ.

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.

 

Δείτε όλα τα σχόλια