Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μείωση οφειλών για 141.161 φορολογουμένους

ΓΓΔΕ: Συμψηφισμοί υπερεισπράξεων ύψους 8,73 εκατ. ευρώ

Υπερεισπράξεις αφορούν οι πρώτοι συμψηφισμοί ύψους 8,73 εκατ. ευρώ τους οποίους διενήργησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Με αυτούς συμψηφίστηκαν πληρωμές πολλαπλάσιων ποσών έναντι των οφειλομένων που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι με άλλες βεβαιωμένες και μη ρυθμισμένες οφειλές. Όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες, θα ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο οι συμψηφισμοί των επιστροφών φόρου εισοδήματος με βεβαιωμένες μη ρυθμισμένες οφειλές, με κύριο ζητούμενο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου στις εφορίες.

Με βάση τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, οι υπερεισπράξεις που συμψηφίστηκαν φτάνουν τις 201.740 και αφορούν 141.161 Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου, με το συμψηφιζόμενο ποσό να ανέρχεται στα 8,73 εκατ. ευρώ. Στη μεγάλη τους πλειονότητα, οι υπερεισπράξεις αυτές ήταν το αποτέλεσμα σφαλματος από την πλευρά των φορολογουμένων κατά την ηλεκτρονική πληρωμή των υποχρεώσεών τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓΔΕ, στους ενδιαφερόμενους πολίτες θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε μέσω της εφαρμογής "Προσωποποιημένη Πληροφόρηση" του TAXISnet να ενημερωθούν για το νέο και μειωμένο ποσό της οφειλής τους.

Δείτε όλα τα σχόλια