Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ευρωκοινοβούλιο: Δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκλημα η παροχή βοήθειας σε μετανάστες

Το Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνει ότι πολίτες και ΜΚΟ που παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια διενεργώντας επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα και στην ξηρά «υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τις δράσεις διάσωσης που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη της ΕΕ». 500 εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στην Τουρκία

Την ανησυχία του εξέφρασε το Ευρωκοινοβούλιο για το ότι οι νόμοι της ΕΕ, σχετικά με την παροχή βοήθειας σε παράτυπους μετανάστες, έχουν «ακούσιες συνέπειες» για τους πολίτες που παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες με ένα ψήφισμα μη νομοθετικού περιεχομένου κατά την τρέχουσα Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο (02-05/07).

Το Ευρωκοινοβούλιο σημειώνει ότι ο ρόλος αυτών που εργάζονται στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας και των ΜΚΟ επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής συζήτησης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της άφιξης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ορισμένους να τους κατηγορούν ότι ενθαρρύνουν την εμπορία ανθρώπων και να ενεργούν εκτός νομικού πλαισίου.

Το Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνει επίσης ότι οι πολίτες και οι ΜΚΟ που παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια διενεργώντας επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα και στην ξηρά «υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τις δράσεις διάσωσης που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη της ΕΕ». Τονίζει ότι οποιαδήποτε δράση πρέπει να παραμείνει εντός του νομικού πλαισίου που προβλέπεται από την οδηγία 2002 για την «υποβοήθηση», και οι όποιες επιχειρήσεις διεξάγονται θα γίνονται υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών.

Σύμφωνα με την οδηγία του 2002 για την «υποβοήθηση» (διευκόλυνση), τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να θεσπίσουν νόμους που να απαριθμούν τις ποινικές κυρώσεις για όσους «διευκολύνουν» την παράνομη είσοδο, διέλευση ή διαμονή μεταναστών. Ωστόσο, η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να απαλλάξουν την «ανθρωπιστική» δράση από τον κατάλογο εγκλημάτων, τονίζεται στο ψήφισμα.

To Eυρωκοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λίγα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο την εξαίρεση για την «ανθρωπιστική βοήθεια».

Τέλος, επισημαίνει, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που να διευκρινίζουν ποιες μορφές διευκόλυνσης δεν θα πρέπει να ποινικοποιούνται από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νόμος εφαρμόζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια και ομοιομορφία, υπογραμμίζεται στο ψήφισμα.

Δ.Αβραμόπουλος: Δεν υπάρχει πρόθεση για διωγμό των πολιτών και των οργανώσεων που παρέχουν βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη

Στη συζήτηση τοποθετήθηκε ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, τονίζοντας πως το επίκεντρο όλων των δράσεών της Επιτροπής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη μέλη είναι και πάντα ήταν να παταχθούν τα εγκληματικά δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών.

«Οι ενέργειές μας ήταν επιτυχείς μέχρι στιγμής, αν και δεν θα μειώσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι να καταστρέψουμε εξ ολοκλήρου το επιχειρηματικό τους μοντέλο» είπε και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει πρόθεση για διωγμό των πολιτών και των οργανώσεων που παρέχουν πραγματική βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη.

«Πρέπει να αποφευχθεί η ποινικοποίηση της γνήσιας ανθρωπιστικής βοήθειας και, ας είμαστε σαφείς, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου, διαμετακόμισης και διαμονής δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να το πράξουν. Αντιθέτως, προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης της αυθεντικής ανθρωπιστικής βοήθειας από την ποινικοποίηση βάσει του εθνικού δικαίου και μέχρι στιγμής οκτώ κράτη μέλη έχουν παράσχει κάποιο είδος ρητής εξαίρεσης» είπε.

Ο Claude Moraes (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ΗΒ), συντάκτης του ψηφίσματος εξ ονόματος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, δήλωσε τα εξής: «Χρειαζόμαστε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι το κλειδί σε ένα πλαίσιο, όπου πολίτες και ΜΚΟ εργάζονται πολύ σκληρά για να σώσουν ανθρώπους στη θάλασσα και να τους βοηθήσουν στην ξηρά. Κατά τη διάρκεια της αποστολής μου στη Λιβύη, ΜΚΟ εξήγησαν ξανά και ξανά ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους».

500 εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση σε προσφυγόπουλα στην Τουρκία

Προσχέδιο τροποποιητικού προϋπολογισμού ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να καλυφθεί η πρώτη πληρωμή ύψους 500 εκατ. ευρώ -μη συμπεριλαμβανομένων των 50 εκατ. ευρώ που ήδη έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό που υπάγεται στον τομέα της Ανθρωπιστικής Βοήθειας, μέρος των 3 δισ. ευρώ που αποτελούν επέκταση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία - για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης σε παιδιά πρόσφυγες στην Τουρκία.

Ωστόσο, το Eυρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι δεν έχουν έως τώρα ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την επέκταση της χρηματοδότησης ύψους 3 δισ. ευρώ και ότι η παρούσα εκταμίευση ύψους 500 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ «δεν δεσμεύει τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το υπόλοιπο χρηματοδότησης της δεύτερης δόσης για το Μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία».

Οι ευρωβουλευτές αποδοκιμάζουν έντονα τη μη συμμετοχή τους στην έγκριση των αποφάσεων σχετικά με τη σύσταση και την επέκταση του Μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση, όπως υποστηρίζουν, με το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου ως αρμόδιας αρχής για την έγκριση χρηματοδότησης για τον εν λόγω Μηχανισμό από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Δείτε όλα τα σχόλια