Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μελέτη - πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων στα νοσοκομεία

Η μελέτη του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που εναρμονίζεται πλήρως με τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις Ποιότητας ISO 22000:2005, αλλά και με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, θα αποτελέσει πρότυπο οδηγό και για τις εγκαταστάσεις παραγωγής Τροφίμων και των υπολοίπων Νοσηλευτικών Μονάδων αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ

Μελέτη που περιλαμβάνει 22 Διαδικασίες Ποιότητας και καλύπτει το σύνολο των πρακτικών και διαδικασιών παραγωγής των εδεσμάτων ((GMPs & GHPs), συνέταξε και παρέδωσε μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας της, η 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), στη Διοίκηση του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

Η μελέτη του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που εναρμονίζεται πλήρως με τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις Ποιότητας ISO 22000:2005, αλλά και με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, θα αποτελέσει πρότυπο οδηγό και για τις εγκαταστάσεις παραγωγής Τροφίμων και των υπολοίπων Νοσηλευτικών Μονάδων αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της 2ης ΥΠΕ, το έργο «περιγράφει όλες εκείνες τις πρακτικές και διαδικασίες με σκοπό την διατήρηση υγιεινού περιβάλλοντος εντός της εγκατάστασης (καθαρισμοί, απολυμάνσεις, εντομοκτονίες, υγιεινή προσωπικού κτλ.), ενώ παρέχεται ταυτόχρονα στη Διοίκηση η δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης α) της οργανωτικής δομής, β) των μηχανισμών ελέγχου και επιθεώρησης, γ) της ικανοποίησης και της διαχείρισης των παραπόνων των σιτιζομένων αλλά και δ) της εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού».

Δείτε όλα τα σχόλια