Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική

Πρόκειται για μονοετές πρόγραμμα, που παρέχεται από το Μετεκπαιδευτικό Κέντρο στην Ε.Π.Ι. το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί στο ΕΚΑΒ

Την έναρξη του 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι. ) ανακοίνωσε το ΕΚΑΒ.

Πρόκειται για μονοετές πρόγραμμα, που παρέχεται από το Μετεκπαιδευτικό Κέντρο στην Ε.Π.Ι. το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί στο ΕΚΑΒ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση. Στο τέλος του προγράμματος και μετά από επιτυχή αξιολόγηση, χορηγείται στους αποφοιτήσαντες Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ε.Π.Ι.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο χορηγείται από το ΕΚΑΒ) από 19/06/2017 μέχρι 07/07/2017, συνοδευόμενη από:

1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένης.

2. Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, εφόσον υπάρχει. (Αντί των παραπάνω δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου).

4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

5. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ και στις κατά τόπους γραμματείες του ΕΚΑΒ:

ΕΚΑΒ Αθήνας: τηλ. 2132143136 & 2132143138

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310397113 & 2310397155

ΕΚΑΒ Ηρακλείου : τηλ. 2810377213.

Δείτε όλα τα σχόλια