Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Νέος τρόπος χορήγησης υλικών για τους ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΥΥ

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να απευθύνεται από την 1η Απριλίου αποκλειστικά και μόνο σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ και, δίνοντας τη γνωμάτευση, θα μπορεί να παραλαμβάνει ο ίδιος, ή και να του αποστέλλονται τα υλικά, στις ποσότητες που δικαιούται με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)

Τα υλικά που έχουν ενταχθεί στις νέες κατηγορίες συμβάσεων και τα οποία οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να προμηθεύονται επί πιστώσει, αποκλειστικά από τους συμβεβλημένους παρόχους από την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ. Από την έναρξη της εφαρμογής των συγκεκριμένων συμβάσεων, ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώνει απευθείας τους ασφαλισμένους, ούτε τους παρόχους που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό για τα συγκεκριμένα υλικά.

Πρόκειται για υγειονομικό υλικό, επιθέματα, υλικά για μεσογειακή αναιμία, οστομικά υλικά, υλικά σακχαρώδους διαβήτη, υλικά τραχειοστομίας, συσκευές σίτισης, καθετήρες, ουροσυλλέκτες, συσκευές έγχυσης φαρμάκων, λοιπά αναλώσιμα και υλικά, ακουστικά βαρηκοΐας, ορθοπεδικά είδη, αναπνευστικές και συσκευές οξυγονοθεραπείας και σκευάσματα ειδικής διατροφής.

Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, «εννοείται ότι για όσα υλικά/υπηρεσίες δεν αναφέρονται στον πίνακα, η διαδικασία προμήθειας και αποζημίωσής τους παραμένει ως έχει».

 

Τι θα ισχύει για τις εκτελέσεις των γνωματεύσεων

Κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να απευθύνεται από την 1η Απριλίου αποκλειστικά και μόνο σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ και, δίνοντας τη γνωμάτευση, θα μπορεί να παραλαμβάνει ο ίδιος, ή και να του αποστέλλονται τα υλικά, στις ποσότητες που δικαιούται με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

Από την 1η Απριλίου και μετά, ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώνει τα υλικά που έχουν ενταχθεί στις νέες κατηγορίες συμβάσεων απευθείας στον εκάστοτε ασφαλισμένο ή σε μη συμβεβλημένο πάροχο.

Οι συμβεβλημένοι πάροχοι θα εκτελούν τις γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί προς τους δικαιούχους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στις κατηγορίες των προϊόντων και των υλικών, αλλά ούτε και να τις εξαργυρώσουν.

 

Ποια η διαδικασία παραλαβής των αιτημάτων αποζημίωσης

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ θα παραλαμβάνουν τις εκτελέσεις γνωματεύσεων με ημερομηνία έως και 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στις νέες συμβάσεις, από ασφαλισμένους ή και από επιχειρήσεις με εξουσιοδότηση. Αυτό αλλάζει από την 1η Απριλίου και μετά, καθώς πλέον, οι εκτελέσεις γνωματεύσεων δεν θα παραλαμβάνονται από ασφαλισμένους ή από μη συμβεβλημένους παρόχους.

 

Πώς θα γίνεται η αποζημίωση υλικών σε συμβεβλημένους παρόχους

Α) Έως τις 31 Μαρτίου, θα γίνονται δεκτές εκτελέσεις γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e-dapy) για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών όπου τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει τον παλαιότερο κωδικό μητρώου ΕΚΑΠΤΥ, όπου αυτό απαιτείται, και να έχει εγκριθεί από τις έως σήμερα αποφάσεις αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Στις εκτελέσεις αυτές θα αναφέρονται οι τιμές των προϊόντων, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί με σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού ή οι μέγιστες αποδιδόμενες τιμές με βάση τον ΕΚΠΥ.

Β) Από την 1η Απριλίου και μετά, θα γίνονται δεκτές εκτελέσεις γνωματεύσεων για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών όπου τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει τον νέο κωδικό μητρώου ΕΚΑΠΤΥ - ΕΟΠΥΥ, όπου αυτό απαιτείται. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει εισαχθεί στο νέο μητρώο δεν θα αποζημιώνεται.

Γ) Έως τις 30 Απριλίου, θα γίνονται δεκτές εκτελέσεις γνωματεύσεων για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών, χωρίς να απαιτείται να καταχωριστεί ο μοναδικός αριθμός barcode (άυλη ταινία γνησιότητας), ενώ τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τους γενικότερους όρους αποζημίωσης που έχει θέσει ο ΕΟΠΥΥ.

 

Διευκρινίσεις για πιθανές νέες τιμές

Όσον αφορά τις πιθανές νέες τιμές αποζημίωσης σε προϊόντα, ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι αυτές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ, αλλά θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία που αυτές θα ανακοινωθούν και μετά.

Οι εισαγωγείς οφείλουν να έχουν καταχωρίσει τα προϊόντα τους στο νέο μητρώο το συντομότερο, ώστε να είναι αποζημιούμενα με τον νέο κωδικό μητρώου από την 1η Απριλίου.

Από την 1η Μαΐου, τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει και τον μοναδικό αριθμό barcode από τη σχετική εφαρμογή στην πλατφόρμα, διότι το σχετικό πεδίο θα είναι υποχρεωτικό στις εκτελέσεις των γνωματεύσεων.

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια