Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΠΙΣ: Επιμένει στην ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων

Θύελλα αντιδράσεων για τις προτάσεις βόμβα - Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε ξεκάθαρα τη μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ με στόχο, όπως ισχυρίζεται, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

Μετατροπή της νομικής μορφής των δημόσιων νοσοκομείων από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, συγχωνεύεις νοσοκομείων, συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τη δυνατότητα σε ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς να παρέχουν υπηρεσίες Υγείας εντός του ΕΣΥ πρότεινε το προεδρείο του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα γραφεία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, ο ΠΙΣ προτείνει τη μετατροπή της νομικής μορφής των νοσοκομείων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των νοσοκομείων της Ε.Ε. (δημόσια ή κοινωφελή ιδρύματα). Το σύνολο των δημόσιων νοσοκομείων θα πρέπει να υπάγονται απευθείας σε έναν νέο εξειδικευμένο δημόσιο οργανισμό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς δημόσιων υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, αποτελώντας, όπως αναφέρει, τον μητρικό φορέα και θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ).

Το προεδρείο του ΠΙΣ, επικαλούμενο δημοσιεύσεις για την «αποδοτικότητα» των νοσοκομείων, σύμφωνα με τις οποίες μόνο το 25% των μεγάλων νοσοκομείων του κέντρου έχουν υψηλή, ενώ στα μικρά και μεσαία νοσοκομεία η «αποδοτικότητα» κυμαίνεται από 50% έως 70%, προτείνει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους, με στόχο, όπως ισχυρίζεται, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, και για όταν κρίνεται σκόπιμο, προτείνει την αναδιάταξη μονάδων Υγείας, τη συνδιοίκηση νοσοκομείων, τη συνένωση ομοειδών τμημάτων, μονάδων και εργαστηρίων εντός του ίδιου νοσοκομείου, τη συγχώνευση μικρών νοσοκομείων που γειτνιάζουν, τη μετατροπή μικρών μονάδων (γενικών νοσοκομείων - κέντρων Υγείας) σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Βραχείας, Εξειδικευμένης Νοσηλείας ή Ειδικού Σκοπού Μονάδες, που θα είναι λειτουργικά συνδεδεμένες μέσω νοσοκομείου αναφοράς, την ίδρυση νέων νοσοκομείων όταν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. ίδρυση νοσοκομείου Παίδων στη βόρεια Ελλάδα), την ορθολογική κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων στη βάση λειτουργικών δεικτών, τη λειτουργία επιλεγμένων δημόσιων νοσοκομείων ως εξειδικευμένων κέντρων αναφοράς σε ειδικά θέματα (καρδιοχειρουργικά, μεταμοσχευτικά, παιδοκαρδιολογικά κέντρα κ.λπ.) και τη λειτουργία ειδικών νοσοκομείων περίθαλψης χρονίως πασχόντων.

Επίσης, στην πρόταση του ΠΙΣ περιλαμβάνεται η επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία, η θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα γιατρό του, η πρόσβαση και των ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς που παρακολουθούν, η σύναψη συμβάσεων των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, η παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικά, εξέλιξης κ.λπ.) σε γιατρούς και νοσηλευτές για υπηρέτηση σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές, η παροχή στις δομές του ΕΣΥ της δυνατότητας να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με αμοιβές καθοριζόμενες από το κράτος προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν και η θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού εις «αναπλήρωσιν» ελλείποντος.

Σύμφωνα με τα μέλη του προεδρείου του ΠΙΣ, οι προτάσεις αυτές είναι καθαρές και διαφανείς λύσεις που θα έχουν τη συμπαράσταση της συντριπτικής πλειονότητας των νοσοκομειακών γιατρών, αφού θα μπορούν να βελτιώσουν με νόμιμο τρόπο το εισόδημά τους, θα επιφέρουν βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση των εσόδων των νοσοκομείων, θα διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα μειώσουν την παραοικονομία.

Ανδρέας Ξανθός: "Προτάσεις βόμβα στον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ"

Την αντίδρασή του στην πρόταση του ΠΙΣ να μετατραπούν τα δημόσια νοσοκομεία σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και στο να υπάρχει η δυνατότητα σε ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς να παρέχουν υπηρεσίες εντός των δημόσιων δομών εξέφρασε ο πρώην υπουργός Υγείας κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή για το νομοσχέδιο που επαναφέρει το νομικό καθεστώς λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε ΝΠΙΔ.

"Η κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών είναι πυρηνικό στοιχείο της συγκρότησης και της λειτουργίας του ΕΣΥ" τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΙΣ, αν ως σενάριο συζητούνται στα σοβαρά από την πολιτική ηγεσία, τότε αλλάζουν το πλαίσιο της αντιπαράθεσης.

"Για εμάς", σημείωσε ο Ανδρέας Ξανθός, "η υπεράσπιση του ΕΣΥ είναι κομβικό ζήτημα και τέτοιες προτάσεις βάζουν βόμβα στον δημόσιο χαρακτήρα του και θα αποτραπούν να συμβούν από τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο σύστημα Υγείας".

ΕΙΝΑΠ: «Κόκκινο πανί» οι προτάσεις του ΠΙΣ

"Θέσεις όπως 'να επανεξεταστούν και να αναδιαμορφωθούν οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ και να εξεταστεί η απασχόληση ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ' καθώς και 'αλλαγή του χαρακτήρα των δημόσιων νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα' αποτελούν 'κόκκινο πανί' για το σύνολο των μαχόμενων νοσοκομειακών γιατρών και του νοσοκομειακού κινήματος. Η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ βρίσκει ριζικά αντίθετη τη συντριπτική πλειονότητα των γιατρών του» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας - Πειραιά.

Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών: "Πραξικοπηματική ενέργεια"

Για "πραξικοπηματική ενέργεια" κάνουν λόγο οι νοσοκομειακοί γιατροί της παράταξης Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία, οι οποίοι καλούν την κυβέρνηση και την ηγεσία του κόμματος της Ν.Δ. να ξεκαθαρίσουν "αν τα παραπάνω αποτελούν μεθόδευση ώστε η τρέχουσα ηγετική ομάδα του ΠΙΣ να παίζει τον ρόλο 'λαγού' για επερχόμενες, ήδη προαποφασισμένες αντιδραστικές ρυθμίσεις ή αν είναι προσωπικές απόψεις και συμπεριφορές κάποιων από τη συγκεκριμένη ηγετική ομάδα".

"Η σημερινή ηγετική ομάδα του ΠΙΣ φαίνεται πως γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τους νοσοκομειακούς γιατρούς (όπως επίσης τους νέους πτυχιούχους, τους φοιτητές Ιατρικής αλλά και τους μαχόμενους αυτοαπασχολούμενους συμβεβλημένους ιδιώτες) για θέματα που τους αφορούν άμεσα και αποκλειστικά" αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους.

Μέτωπο Νοσοκομειακών Γιατρών: Νοσοκομεία - παραμάγαζα ιδιωτικών ιατρείων

Η παράταξη του ΠΙΣ  Μέτωπο νοσοκομειακών Γιατρών αναφέρει ότι το προεδρείο του ΠΙΣ προσπαθεί να καταργήσει το ΕΣΥ "γυρνώντας στην κατάσταση πριν το 1983, όπου οι διευθυντές των κλινικών του ΕΣΥ θα τις χρησιμοποιούν σαν παραμάγαζα των ιδιωτικών τους ιατρείων, έχοντας ένα ιατρικό προλεταριάτο επιμελητών και ειδικευομένων που θα κάνουν τη 'λάντζα' γι' αυτούς, και συγχρόνως κάποιοι ιδιώτες θα επωφελούνται από κενά του συστήματος για να θησαυρίσουν κι αυτοί σαν γύπες πάνω στο μελλοντικό κουφάρι του ΕΣΥ. Ποιον θίγει, όμως, η μετατροπή των νοσοκομείων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ και η μεταβολή των εργασιακών σχέσεων; Είναι σαφές ότι χαμένοι είναι η πλειονότητα των γιατρών, αλλά και λοιπών εργαζομένων του ΕΣΥ, οι οποίοι από μόνιμοι του Δημοσίου θα μετατραπούν σε μια νύχτα σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου, με συνακόλουθη μείωση των αποδοχών τους. Όποιος θέλει αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς ας τους διεκδικήσει ιδιωτικά θα είναι η εύλογη απάντηση!"

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Με τη λίστα Πέτσα παρά πόδα

Δεν είναι καλά τα πράγματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι προγνώσεις για την πορεία της οικονομίας και την ανεργία θυμίζουν τις χειρότερες ημέρες των χειρότερων Μνημονίων. Και αυτό είναι κάτι που θα φανεί από το φθινόπωρο, καθώς ο τουρισμός καταρρέει και τα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας έχουν αποτύχει ολοκληρωτικά.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις