Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Σε δύο εβδομάδες οι εξετάσεις στα Γυμνάσια

Οι μαθητές εξετάζονται μόνο σε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηματικά και Φυσική

Σε δύο εβδομάδες ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών στα Γυμνάσια, για πρώτη φορά μόνο σε τέσσερα μαθήματα. Το δεύτερο τετράμηνο φοίτησης λήγει στις 31 Μαΐου, και από 1 ώς 9 Ιουνίου οι μαθητές θα εξεταστούν σε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηματικά και Φυσική. Οι έλεγχοι προόδου θα επιδοθούν ώς τις 12/6.

Από τις 13 ώς τις 23 Ιουνίου θα υλοποιηθεί πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να περάσουν την τάξη, και στη συνέχεια θα εξεταστούν επαναληπτικά.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο.

Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος, που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα πριν από την έναρξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των Διδασκόντων.

Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση πριν από την έναρξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α’ δεν εξετάσθηκαν.

Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Μ. ΚΩ.

 

Δείτε όλα τα σχόλια