Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Συστήματα κρατικών ενισχύσεων στον Τύπο. Το παράδειγμα της Γαλλίας

Παραδοσιακά, τα συστήματα ενίσχυσης του Τύπου περιλάμβαναν μειωμένο ΦΠΑ στις πωλήσεις, επιδότηση της μεταφοράς του Τύπου (αεροπορικώς ή μέσω ταχυδρομείου), ενίσχυση των πρακτορείων διανομής, μειωμένα τηλεπικοινωνιακά τέλη, αλλά και ειδικές ενισχύσεις σε μικρές εφημερίδες γνώμης για την τόνωση του πλουραλισμού

Συστήματα άμεσων και κυρίως έμμεσων κρατικών επιδοτήσεων στον Τύπο βρίσκονται σε ισχύ εδώ και δεκαετίες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις ΗΠΑ. Το είδος και το ύψος των ενισχύσεων ποικίλει ανά χώρα, όμως κοινή πρακτική είναι οι ενισχύσεις στις δημόσιες τηλεοράσεις (μέσω ειδικού τέλους) και στον έντυπο Τύπο (χαρτί), χωρίς να αποκλείονται ενισχύσεις και σε άλλα είδη ΜΜΕ.

Παραδοσιακά, τα συστήματα ενίσχυσης του Τύπου περιλάμβαναν μειωμένο ΦΠΑ στις πωλήσεις, επιδότηση της μεταφοράς του Τύπου (αεροπορικώς ή μέσω ταχυδρομείου), ενίσχυση των πρακτορείων διανομής, μειωμένα τηλεπικοινωνιακά τέλη, αλλά και ειδικές ενισχύσεις σε μικρές εφημερίδες γνώμης για την τόνωση του πλουραλισμού.

Η στήριξη του Δημοσίου προς τα ΜΜΕ ετησίως κυμαίνεται, κατά κεφαλήν, από το υψηλό 130 ευρώ τον χρόνο στη Φινλανδία στο ευρωπαϊκό χαμηλό των 43 ευρώ τον χρόνο στην Ιταλία, ενώ στις ΗΠΑ δεν ξεπερνά τα 5,2 ευρώ ανά κάτοικο, κυρίως για έντυπες εκδόσεις (η έρευνα του Reuters Institute for the Study of Journalism, 2011, δεν περιλάμβανε την Ελλάδα).

Η Γαλλία, το πρότυπο της οποίας αναμένεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση, ακολουθεί σύστημα ενισχύσεων εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι επιχορηγήσεις και τα βοηθήματα προς τον Τύπο ανταποκρίνονται σε τρεις κεντρικούς στόχους: α) την ανάπτυξη των δυνατοτήτων διάχυσης, β) την υπεράσπιση του πλουραλισμού και της πολυφωνίας και γ) τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της Επιτροπής Ίσης Εκπροσώπησης Εκδόσεων και Πρακτορείων Τύπου (Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse - CPPAP), η οποία γνωμοδοτεί, βάσει πλειάδας κριτηρίων.

* Το Στρατηγικό Ταμείο για την Ανάπτυξη του Τύπου ιδρύθηκε το 2012 και στηρίζει μέσω άμεσων βοηθημάτων του κράτους σχέδια καινοτομίας, σχέδια αύξησης της παραγωγικότητας μέσω του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού και προσαρμογών και σχέδια ψηφιακής ανάπτυξης.

* Στις άμεσες επιδοτήσεις περιλαμβάνεται η ενίσχυση της διανομής του Τύπου και οικονομική ενίσχυση σε εκδόσεις πολιτικού και γενικού περιεχομένου σε εθνικό επίπεδο με περιορισμένα έσοδα από τη διαφήμιση για τη διατήρηση της πολυφωνίας.

* Στις έμμεσες επιδοτήσεις περιλαμβάνεται μειωμένος ΦΠΑ (2,1% επί των πωλήσεων και 5,5% στην εκτύπωση), η απαλλαγή από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και η ατέλεια για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού. Επίσης, μειωμένες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για κατηγορίες εργαζομένων στην αλυσίδα του Τύπου. Έμμεση επιδότηση ταχυδρομικών τελών.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ένα ιστορικό βήμα

Η πρόθεση του γειτονικού μας λαού, να τελειώσει η εθνικιστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ, είχε εκφραστεί από το δημοψήφισμα. Ο επιδέξιος χειρισμός της αποχής και των προβλημάτων...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο