Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Παρέμβαση της κυβέρνησης για τη διανομή του Τύπου

Επιστολή Παπαδημητρίου - Παππά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Παρέμβαση για την ομαλή διακίνηση των εντύπων, εφημερίδων και περιοδικών, αλλά και για τη διαφύλαξη των όρων ανταγωνισμού στην αγορά της πρακτόρευσης Τύπου, επιχειρεί η κυβέρνηση μετά την κατάρρευση του πρακτορείου διανομής Ευρώπη και τη μονοπωλιακή παρουσία του πρακτορείου Άργος στη διακίνηση του Τύπου.

Η κυβέρνηση, διά των υπουργών Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά, ζήτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με το ερώτημα: Κατά πόσον ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά διανομής Τύπου μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά, σε περίπτωση δραστηριοποίησης μονάχα μίας επιχείρησης με το αντικείμενο αυτό;

Με επιστολή τους οι δύο υπουργοί ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού σε περίπτωση που παύσει τη δραστηριότητά της η μία εκ των δύο υφιστάμενων επιχειρήσεων (πρακτορείων) διανομής Τύπου, καθιστώντας de facto μονοπωλιακή τη θέση του μοναδικού ανταγωνιστή της, ο οποίος μάλιστα ελέγχεται από εκδότες που κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά των εντύπων.

Να σημειωθεί ότι βασικός μέτοχος του πρακτορείου Άργος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με ποσοστό που εκτιμάται άνω του 60%, ενώ συγχρόνως από το ίδιο πρακτορείο διακινεί έντυπα ως εκδότης.

Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητείται ακόμα, σε περίπτωση που η γνωμοδότηση καταδεικνύει μη ικανοποιητική λειτουργία του ανταγωνισμού, να υποδειχθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από την Πολιτεία.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στην ανάγκη ανεμπόδιστης άσκησης της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του Τύπου, που συνδέεται άρρηκτα με την ελευθερία κυκλοφορίας του, όπως προστατεύεται από το Σύνταγμα, καθώς και στη θεσμοθετημένη αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας της λειτουργίας πρακτορείου εφημερίδων και περιοδικών.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, η ελευθερία του Τύπου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διανομή του, προϋποθέτει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, προκειμένου να διασφαλίζονται επαρκώς:

α. Η δυνατότητα πρόσβασης όλων των εκδοτών σε σύστημα διανομής των εντύπων τους, στο οποίο δεν θα εφαρμόζονται άνισοι όροι.

β. Η δυνατότητα των εκδοτών να επιλέγουν ποιοτικές υπηρεσίες διανομής.

γ. Η επί ίσοις όροις διανομή των εντύπων (εφημερίδων και περιοδικών) προς το καταναλωτικό κοινό.

 

Δείτε όλα τα σχόλια