Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Υποδομές οπτικών ινών προς όφελος τους πολίτη και της επιχειρηματικότητας

Κονδύλι 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για έργο του υπ. Ψηφιακής Πολιτικής

Με 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ ενισχύεται η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών σε όλη τη χώρα, με στόχο, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, την πρόσβαση σε δίκτυα υπερυψηλής ταχύτητας, προς όφελος του πολίτη και της επιχειρηματικότητας.

«Στόχος μας είναι η ουσιαστική αξιοποίηση των υποδομών οπτικών ινών προς όφελος του πολίτη και της επιχειρηματικότητας. Στοχεύουμε, επίσης, στη συνολική αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας στους τομείς των υποδομών, των τηλεπικοινωνιών και της συνδεσιμότητας, που είναι κρίσιμοι για τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς και συμπλήρωσε:

«Έχουμε δεσμευθεί να ανατρέψουμε τη σημερινή εικόνα. Σήμερα η διεθνής θέση της χώρας ως προς τις υποδομές συνδεσιμότητας και τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για το σύνολο του πληθυσμού παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο, παρότι αποτελεί βασική προϋπόθεση του κεντρικού στόχου της Ε.Ε. για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία».

Πρόκειται για δύο μεγάλα έργα, τα «Superfast Broadband» και «Rural Extension, που σεδιάστηκαν από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και θα αφορούν αστικές περιοχές, αλλά και την περιφέρεια. Τα έργα εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) και θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στόχος, το 2020 το 70% του πληθυσμού των αστικών περιοχών να έχει πρόσβαση σε δίκτυα ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ημιαστικών - αγροτικών περιοχών να διαθέτει ευρυζωνικές συνδέσεις τουλάχιστον 30 Mbps και κατά προτίμηση 500 Mbps.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα, τα έργα «θα αποτελέσουν το έναυσμα για την αύξηση τόσο της διαθεσιμότητας όσο και της ζήτησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπερυψηλής ταχύτητας».

Α.Γ.Ν.

 

Δείτε όλα τα σχόλια