Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποστήριξης προσφύγων στα Iωάννινα

Το Κέντρο λειτουργεί επί της οδού Αραβαντινού 6Α Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:00 έως και τις 16:00 και παρέχει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο, ξεκινάει τη λειτουργία του, στην πόλη των Ιωαννίνων, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του δήμου Ιωαννιτών και του συλλόγου «Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων» με συγχρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων που διαμένουν στην Περιφέρεια της Ηπείρου, στις δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχυθεί η προοπτική της τοπικής ένταξης.

Απώτερος σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου, είναι «η διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων που διαμένουν σε χώρους, καταλύματα και κέντρα φιλοξενίας στην περιφέρεια Ηπείρου, σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, η παροχή νομικής βοήθειας, η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, προκειμένου να καταστούν ανεξάρτητοι και να μπορέσουν να οικοδομήσουν σταδιακά τη ζωή τους εκτός των κέντρων και των χώρων διαμονής, ως μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ως εκ τούτου ως μέρος των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, η λειτουργία του Κέντρου στοχεύει στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφόρησης, μεταξύ τοπικών φορέων και προσφύγων».

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου, η οποία είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία του και την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών, αποτελείται από διερμηνείς, νομικό σύμβουλο, κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτή, οικονομικό και διοικητικό προσωπικό.

Το Κέντρο λειτουργεί επί της οδού Αραβαντινού 6Α στα Ιωάννινα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:00 έως και τις 16:00 και παρέχει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν:

-τη μετάφραση της κάρτας ασύλου
-τη χορήγηση ΑΜΚΑ, την χορήγηση Α.Φ.Μ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και την ισχύουσα νομοθεσία
-την πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υποστηρικτικές υπηρεσίες, για την υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
-την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΔ και τη χορήγηση κάρτας ανεργίας
-την έκδοση τραπεζικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα
-την εγγραφή των παιδιών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-την απασχόληση, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
-την ενημέρωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Δείτε όλα τα σχόλια