Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Να εκπληρώσουν οι χώρες της Ε.Ε. τις υποχρεώσεις τους για τη μετεγκατάσταση προσφύγων

Ψήφισμα Ολομέλειας Ευρωκοινοβουλίου

Με αυξημένη πλειοψηφία (398 υπέρ, 134 κατά, 41 αποχές) εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο το ψήφισμα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Μετεγκατάστασης Προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία. Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την υποδοχή αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία, δίνοντας προτεραιότητα στους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Όπως επίσης σημειώνεται, η Φινλανδία και η Μάλτα είναι τα μόνα κράτη - μέλη που αναμένεται να εκπληρώσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους και η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία επί παραβάσει για τα μέτρα μετεγκατάστασης τα οποία πρέπει να παραταθούν μέχρι τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (κανονισμός Δουβλίνου). Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν το γεγονός ότι, παρά τις δεσμεύσεις των κρατών - μελών της Ε.Ε. να μεταφέρουν 160.000 αιτούντες άσυλο από τις χώρες πρώτης γραμμής, την Ελλάδα και την Ιταλία, έως τον Σεπτέμβριο του 2017, μέχρι στιγμής μόνο 18.770 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί, δηλαδή λίγο περισσότερο από το 11% του συνόλου, τονίζοντας παράλληλα ότι η έλλειψη αλληλεγγύης και κατανομής των ευθυνών είναι απογοητευτική.

Στο ψήφισμα επικρίνονται επίσης ορισμένα κράτη - μέλη για επίδειξη πολύ περιοριστικών προτιμήσεων, όπως η παραχώρηση του δικαιώματος μετεγκατάστασης μόνο στις άγαμες μητέρες ή η εξαίρεση των αιτούντων άσυλο συγκεκριμένων εθνικοτήτων, όπως οι Ερυθραίοι, καθώς και για την εφαρμογή πολύ εκτεταμένων ελέγχων ασφάλειας.

Οι ευρωβουλευτές διαπιστώνουν ότι οι περισσότερες χώρες παραμένουν πολύ πίσω από τους στόχους που είχαν θέσεις με τέσσερα κράτη - μέλη να εφαρμόζουν τη μετεγκατάσταση μόνο σε περιορισμένη βάση και δύο κράτη - μέλη να μη συμμετέχουν καθόλου.

Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι ακόμη κι αν δεν πετύχουν τους στόχους μετεγκατάστασης μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να συνεχίσουν να μεταφέρουν τους επιλέξιμους αιτούντες άσυλο. Προτείνουν επίσης την επέκταση του καθεστώτος μετεγκατάστασης μέχρις ότου εγκριθεί ο νέος κανονισμός του Δουβλίνου για το άσυλο.

Δείτε όλα τα σχόλια