Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου παρούσα και στις Επιτροπές Προσφυγών

Εκπρόθεσμη τροπολογία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής - Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θα διορίζει τον διοικητικό διευθυντή της Αρχής Προσφυγών χωρίς την Επιτροπή Επιλογής

Με μια εκπρόθεσμη τροπολογία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας την περασμένη Παρασκευή ήλθε μια ακόμα σειρά σημαντικών αλλαγών στις Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες ανοίγουν πια τις πόρτες του και στην EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο). Επιπλέον ο διοικητικός διευθυντής της Αρχής Προσφυγών διορίζεται με απόφαση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής έπειτα από δημόσια έκκληση, ενώ καταργείται η Επιτροπή Επιλογής, της οποίας τη σύμφωνη γνώμη έπρεπε να έχει ο υπουργός Εσωτερικών για να διοριστεί ο διοικητικός διευθυντή, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης της Αρχής Προσφυγών. Το τμήμα υποβάλλει στις ανεξάρτητες επιτροπές αναλυτικές εκθέσεις για την υπόθεση του κάθε προσφεύγοντα καθώς και αντιστοίχηση των ισχυρισμών αυτών με πληροφορίες από τη χώρα καταγωγής, ώστε οι επιτροπές να αποφασίζουν πιο γρήγορα.

Άλλωστε, λόγω της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας που επιτρέπει την επιστροφή προσφύγων στην Τουρκία, έχει αυξηθεί ο αριθμός των προσφυγών κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. Θυμίζουμε ότι η χώρα μας δέχεται συνεχώς πιέσεις για γρηγορότερες απελάσεις και επιστροφές και κατά συνέπεια πιο άμεσα αποφάσεις από τις Επιτροπές Προσφυγών, η σύνθεση των οποίων είχε αλλάξει δύο μόλις μήνες μετά τη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας.

Με την νέα τροπολογία προβλέπεται, σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού προσφυγών, στο υπάρχον προσωπικό της Αρχής Προσφυγών να προστεθούν και βοηθοί εισηγητές και γραμματείς από την EASO.

Οι βοηθοί εισηγητές της EASO θα μπορούν να μελετούν τον ατομικό φάκελο του προσφεύγοντα, να κάνουν έρευνα και να "συντάσσουν αναλυτική και εμπεριστατωμένη έκθεση" για την υπόθεση του προσφεύγοντα, την οποία θέτουν προς την κρίση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών. Οι αρμοδιότητές τους δηλαδή προσιδιάζουν με τις διευρυμένες αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης της Αρχής Προσφυγών.

 

Δείτε όλα τα σχόλια