Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η Planet απαντά για λογαριασμό του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση!

Eurokinissi

Η απάντηση της "Αυγής" στο εξώδικο και τι αναφέρει το πόρισμα των επιθεωρητών - ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (υπ. αριθμ. 83/Α/2018).

Η αρχική μας έκπληξη για το "εξώδικο" (δημοσιεύεται παραπλεύρως) από την "Planet Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών" υποχώρησε όταν διαβάσαμε την όλη επιχειρηματολογία της εταιρείας και τις "κατηγορίες" κατά της "Αυγής" και του συντάκτη του κειμένου.

Η Planet γίνεται κατανοητό ότι (νιώθοντας προφανώς την υποχρέωση;) απαντά για λογαριασμό του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, καθώς το πόρισμα των επιθεωρητών - ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (υπ. αριθμ. 83/Α/2018) που δημοσιεύσαμε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2019 αφορά πράξεις και παραλείψεις του σημερινού υπουργού (και του τότε ειδικού γραμματέα Επιθεώρησης Κώστα Πανταζή) που ελέγχεται για "σκανδαλώδη τροποποίηση της σύμβασης" από την οποία προκύπτει ότι επωφελήθηκε η Planet. Το δημοσίευμα δεν αναφέρει οτιδήποτε για την εταιρεία, παρά μόνο για τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται.

Τι λέει το πόρισμα των ελεγκτών

Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες του εξωδίκου, να θυμίσουμε τι αναφέρει το πόρισμα των επιθεωρητών - ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης:

"...Η αρχική σύμβαση υπεγράφη στις 27.2.2014 μεταξύ του ειδικού γραμματέα του ΣΕΠΕ (Κώστα Πανταζή) και της ένωσης εταιρειών Planet A.E. και Infogroup A.E. Λίγους μήνες μετά, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2014, υποβλήθηκε αίτηση με σκοπό να συνεχίσει το έργο μόνο η Planet, ως μόνη ανάδοχος, λόγω μη συμβολής του έτερου μέλους της Infogroup, και μη υλοποίησης του τμήματος που της αντιστοιχούσε εξαιτίας αδυναμίας διάθεσης πόρων, ισχυριζόμενοι ότι το τμήμα αυτό εκτελέστηκε από την Planet.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού με το από 13.10.2014 πρακτικό της απέρριψε το ανωτέρω αίτημα τροποποίησης της σύμβασης. Το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε από τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης με μόνη ανάδοχο την Planet! Εν συνεχεία, ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ υπέγραψε με την Planet την από 5.11.2014 τροποποίηση της σύμβασης και συμφωνήθηκε να λάβει η Planet το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα, δηλαδή και το μέρος που αντιστοιχούσε στην Infogroup από την έναρξη της σύμβασης, παρά το γεγονός ότι από τα αρμόδια όργανα είχε απορριφθεί η αναδρομική τροποποίηση της σύμβασης".

Η Planet αγνοεί τη σύμβαση;

Επί της ουσίας της αγωγής:

1. Στο εξώδικο η Planet ισχυρίζεται ότι η "Αυγή" "βλάπτει τη φήμη της εταιρείας" και δήθεν την εμφανίζει "ψευδώς ως μέρος σκανδάλου που τάχα αποκαλύπτεται με πόρισμα - φωτιά". Αγνοεί η εταιρεία το πόρισμα; Ας ρωτήσει τότε τον εγκαλούμενο υπουργό Εργασίας. Επίσης, η εταιρεία μας αποδίδει, ότι εμφανίζεται στο δημοσίευμα ως αποδέκτης "σκανδαλώδους πολιτικής εύνοιας". Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σωστό συμπέρασμα, μόνο που ουδέποτε από την πλευρά μας διατυπώθηκε έτσι. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για "σκανδαλώδη τροποποίηση σύμβασης" υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας.

2. Αγνοεί η Planet την "τροποποίηση σύμβασης"; Ιδού τι αναφέρει το πόρισμα: "Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού με το από 13.10.2014 πρακτικό της απέρριψε το ανωτέρω αίτημα τροποποίησης της σύμβασης. Το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε από τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης με μόνη ανάδοχο την Planet! Εν συνεχεία ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ υπέγραψε με την Planet την από 5.11.2014 τροποποίηση της σύμβασης και συμφωνήθηκε να λάβει η Planet το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα, δηλαδή και το μέρος που αντιστοιχούσε στην Infogroup από την έναρξη της σύμβασης, παρά το γεγονός ότι από τα αρμόδια όργανα είχε απορριφθεί η αναδρομική τροποποίηση της σύμβασης".

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Γ. Βρούτση στις 16.10.2014 εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης με ανάδοχο εφεξής την Planet A.E. Στις 25.11.2014 υπεγράφη μεταξύ Πανταζή και Planet A.E. η αναδρομική (και όχι εφεξής, όπως όριζε η Υπουργική Απόφαση) τροποποίηση της σύμβασης και καθίσταται η Planet A.E. δικαιούχος του συνόλου του τιμήματος από 27.2.2014, χωρίς σχετική θετική γνωμοδότηση της ΕΑΠ.

3. Ισχυρίζεται η Planet ότι: ..."το δημοσίευμά σας αναληθώς και κακόβουλα, κατά παράβαση του καθήκοντος αληθείας και με σκοπό τη βλάβη της εταιρείας μας, εμφάνισε ως ‘σκάνδαλο’ πολιτικής εύνοιας και διαφθοράς (...) μια υπόθεση που έχει ήδη κριθεί δικαστικά ως απολύτως σύννομη ως προς όλα της τα δεδομένα". Και συνεχίζει αναφέροντας: "Όλοι οι ισχυρισμοί που διαλαμβάνονται στο δημοσίευμά σας έχουν κριθεί δικαστικά ως απολύτως αβάσιμοι και αναληθείς και απορρίφθηκαν πανηγυρικά στο σύνολό τους με απόφαση του δικαστηρίου, που επελήφθη αυτών μετά από αίτηση των εργαζομένων της εταιρείας Infogroup. Ειδικότερα, με την με αριθμό 1772/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε μετά από αίτηση των εργαζομένων της εταιρείας Infogroup, με διαδίκους τους παραπάνω εργαζόμενους, την Infogroup και την εταιρεία Planet A.E., σε σχέση με τα επίμαχα γεγονότα"...

"Έξω" η εταιρία, απλήρωτοι οι εργαζόμενοι

Η Planet επιχειρηματολογεί εδώ με βάση μια απόφαση δικαστηρίου (2015) που δεν δικαίωσε την προσφυγή και τις αγωγές που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι της Infogroup. Το Πρωτοδικείο της Αθήνας δεν εξέτασε την "τροποποίηση της σύμβασης" στην οποία εστιάζει το πόρισμα των επιθεωρητών - ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Η συγκεκριμένη απόφαση πράγματι δεν δικαίωσε τους απλήρωτους εργαζόμενους της Infogroup που είχαν εργαστεί κανονικά για τον εν λόγω έργο του ΣΕΠΕ! Ωστόσο, η Planet λογικά γνωρίζει ότι καθ’ όλο το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης οι εργαζόμενοι της Infogroup είχαν απαιτήσεις μισθών από την εργοδότρια Infogroup A.E. όπως και το πότε δόθηκε η προκαταβολή για το έργο. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι δεν είναι τυχαίο πως η καταβολή της προκαταβολής και τελικά του συνόλου του εργολαβικού τιμήματος έγινε αφού είχαν πετάξει έξω τη δεύτερη εταιρεία και αφού οι εργαζόμενοί της είχαν μείνει απλήρωτοι!

 

Το εξώδικο της Planet κατά της "Αυγής"

Ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Με ρητή επιφύλαξη δικαιωμάτων)

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLANET Ανώνυμη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Ριανκούρ 64, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

1. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δεληγιώργη αρ. 55-59, Μεταξουργείο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως ιδιοκτήτριας και εκδότριας της εβδομαδιαίας πολιτικής εφημερίδας Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και της ηλεκτρονικής εφημερίδας Η ΑΥΓΗ.

Στο από 13 Οκτωβρίου 2019 φύλλο της εφημερίδας σας Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, δημοσιεύσατε άρθρο, το οποίο εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα με τίτλο "Πόρισμα - φωτιά για τον Γ. Βρούτση", με φωτογραφία του υπουργού και λεζάντα κάτω από αυτήν: "Η περίεργη υπόθεση του 2014 με τη σκανδαλώδη τροποποίηση σύμβασης από τον υπουργό Εργασίας υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας. Χαμένοι μόνο οι εργαζόμενοι" και παραπομπή στη σελίδα 12, όπου ολοκληρώνεται το δημοσίευμα με ολοσέλιδη καταχώριση υπό τον τίτλο "Γιατί ελέγχονται Βρούτσης και (πρώην) Γραμματέας", που υπογράφεται από τον συντάκτη σας Πετρόπουλο Ανδρέα.

Στο δημοσίευμα αυτό διαλαμβάνονται πλήθος αναληθείς και βλαπτικοί για το κύρος και τη φήμη της εταιρείας μας ισχυρισμοί, την οποία αφενός εμφανίζετε ψευδώς ως μέρος σκανδάλου, που τάχα "αποκαλύπτεται με Πόρισμα - φωτιά", ως αποδέκτη "σκανδαλώδους πολιτικής εύνοιας" και διαφθοράς από τον υπουργό Γ. Βρούτση και τον πρώην Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών ΣΕΠΕ, με τη βοήθεια των οποίων δήθεν πέτυχε την παράνομη "τροποποίηση σύμβασης" ώστε να καταστεί εργολάβος του έργου "Απλούστευση των διαδικασιών του ΣΕΠΕ", που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" με σύνολο δαπάνης 1.501.830,00 ευρώ" και "ζημίωσε" παρανόμως "εργαζόμενους της εταιρείας Infogroup", που δήθεν είχαν εργαστεί για το έργο, και αφετέρου υπαινίσσεστε, ομοίως αναληθώς, ότι η εταιρεία μας ελέγχεται για τη συμπεριφορά της από τη "Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της διαφθοράς" και από τον "αρμόδιο Εισαγγελέα" βάσει Πορίσματος του ΣΕΕΔΔ.

Περαιτέρω, στις 15.10.2019, αναρτήσατε το παραπάνω δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας σας Η ΑΥΓΗ, όπου παραμένει αναρτημένο μέχρι σήμερα, ενώ ταυτοχρόνως το παρουσιάσατε ως πρώτο στην ειδική στήλη σας "Τα πιο δημοφιλή", προκαλώντας τόσο με την πολλαπλή δημοσιοποίηση των αναληθών σας ισχυρισμών όσο και με την εμφατική παρουσίαση και τις επιλεγείσες διατυπώσεις αυτονόητη παράνομη ζημία στην εταιρεία μας.

Στις παραπάνω ενέργειες προβήκατε γνωρίζοντας ευθέως τόσο την παντελή αναλήθεια των ισχυρισμών σας όσο και τον παράνομο και βλαπτικό για την εταιρεία μας χαρακτήρα τους, αφού η αλήθεια ήταν ευχερώς προσιτή σε κάθε δημοσιογράφο και ασφαλώς σε εσάς. Σε κάθε, δε, περίπτωση ενεργήσατε κατά παράβαση του καθήκοντος αληθείας αλλά και του καθήκοντος ελέγχου και διασταυρώσεως των ειδήσεων και πληροφοριών, που διέπουν τη λειτουργία του Τύπου.

Η αλήθεια για όσα παραπάνω αναφέρονται -την οποία αποκρύψατε σκοπίμως και κακόβουλα ενώ είναι φανερό ότι τη γνωρίζατε- είναι ότι όλοι οι ισχυρισμοί που διαλαμβάνονται στο δημοσίευμά σας έχουν κριθεί δικαστικά ως απολύτως αβάσιμοι και αναληθείς και απορρίφθηκαν πανηγυρικά στο σύνολό τους με απόφαση του Δικαστηρίου, που επελήφθη αυτών μετά από Αίτηση των εργαζομένων της εταιρείας Infogroup.

Ειδικότερα, με την με αριθμό 1772/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε μετά από αίτηση των εργαζομένων της εταιρείας Infogroup, με διαδίκους τους παραπάνω εργαζόμενους, την Infogroup και την εταιρία PLANET A.E., σε σχέση με τα επίμαχα γεγονότα κρίθηκε ότι:

Κατά τον νόμο δεν απαιτείτο καμία τροποποίηση της σύμβασης του έργου "Απλούστευση των διαδικασιών του ΣΕΠΕ" που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013", αφού η εταιρεία μας ήταν εξ αρχής ανάδοχος αυτής ευθυνόμενος ατομικά για την εκτέλεσή της (πολύ περισσότερο δεν υπήρξε "παράνομη τροποποίηση", "σκανδαλώδης" και ύποπτη για "διαφθορά", όπως αναληθώς αναφέρεται στο δημοσίευμά σας).

Η ανάληψη της πλήρους εκτέλεσης του έργου από την εταιρεία μας ήταν καθόλα σύννομη, σύμφωνη με τον νόμο, που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και με τη διακήρυξη του έργου (και όχι απότοκη "σκανδαλώδους πολιτικής εύνοιας" του υπουργού Γ. Βρούτση και του Ειδικού Γραμματέα ΣΕΠΕ, όπως αναληθώς αναφέρεται στο δημοσίευμά σας).

- Η εταιρεία μας υλοποίησε μόνη της το σύνολο του έργου και ανέλαβε μόνη της το συνολικό κόστος αυτού καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι εργαζόμενος της Infogroup A.E. παρείχε υπηρεσίες στο ως άνω έργο προς το ΣΕΠΕ είναι απολύτως ψευδής.

- Βάσει των παραπάνω η εταιρεία μας είναι η αποκλειστική δικαιούχος της συνολικής αμοιβής για το έργο (και επομένως κανένα "σκάνδαλο" δεν υπήρξε στο ΣΕΠΕ, το οποίο τάχα "αποκαλύπτει" η εφημερίδα σας, και καμία βλάβη "εργαζομένων", όπως αναληθώς αναφέρεται στο δημοσίευμά σας).

Επειδή επομένως το δημοσίευμά σας αναληθώς και κακόβουλα, κατά παράβαση του καθήκοντος αληθείας και με σκοπό τη βλάβη της εταιρείας μας, εμφάνισε ως "σκάνδαλο" πολιτικής εύνοιας και διαφθοράς, που χρήζει πρωτοσέλιδης και εκτεταμένης παρουσίασης, μια υπόθεση που έχει ήδη κριθεί δικαστικά ως απολύτως σύννομη ως προς όλα της τα δεδομένα.

Επειδή επομένως το δημοσίευμά σας είναι καθ' ολοκληρία αβάσιμο, αναληθές και θίγει παράνομα και ανεπίτρεπτα το κύρος και τη φήμη της εταιρείας μας προκαλώντας της και παράνομη περιουσιακή ζημία και τούτο έχει κριθεί με απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου.

Επειδή τελείτε σε γνώση της αναλήθειας του δημοσιεύματός σας, αφού τα προαναφερόμενα δεδομένα είναι ευχερώς προσιτά στη δημοσιογραφική έρευνα και πολύ περισσότερο σε σας, που κατά το δημοσίευμα αντλείτε πληροφορίες από τους εργαζόμενους της εταιρείας Infogroup, των οποίων οι ισχυρισμοί κρίθηκαν αβάσιμοι και απορρίφθηκαν όλοι με δικαστική απόφαση, που ουδέποτε αμφισβητήθηκε κατά νόμο.

Διαμαρτυρόμαστε για το επιλήψιμο δημοσίευμά σας, που μας προκαλεί παράνομη ζημία, καθώς και για την παράνομη προσβολή του κύρους και της φήμης της εταιρείας μας.

Σας καλούμε, όπως έχετε υποχρέωση από τον νόμο, α) να ανακαλέσετε ρητά την παράνομη προσβολή σε βάρος μας, β) να δημοσιεύσετε αυτούσια την παρούσα, αμέσως, στην ίδια θέση και με την ίδια μορφή με το δημοσίευμά σας στην εφημερίδα σας ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΥΓΗ και γ) να μας κοινοποιήσετε τα παραπάνω δημοσιεύματα αποκατάστασης.

Σας καλούμε να απέχετε στο μέλλον από κάθε παρόμοια παράνομη προσβολή του κύρους και της φήμης της εταιρείας μας.

Σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμεθα ρητά κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην Έκθεση που θα συντάξει.

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2019

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

«Ο Μητσοτάκης απογείωσε την οικονομία». Σοβαρά τώρα;

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2020 δείχνουν ύφεση 0,6%. Τα συστημικά ΜΜΕ εξαφάνισαν, φυσικά, την ύφεση. Και ο Σταϊκούρας δήλωσε αισιόδοξος για την υφεσιακή επίδραση του λοκντάουν. Μόνο που το πρώτο τρίμηνο του 2020 ελάχιστα έχουν να κάνουν με το λοκντάουν, που εφαρμόστηκε μόλις το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο