Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Οικονομική κακοδιαχείριση και παραβίαση διοικητικών διαδικασιών έδειξαν οι έλεγχοι το 2017

Στοιχεία της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Πλούσιο ήταν και το 2017 το ελεγκτικό έργο της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, καθώς, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που παραδόθηκε χθες στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Βούτση, η ΓΕΔΔ προχώρησε συνολικά στον έλεγχο 1.123 υποθέσεων μετά τη διερεύνηση ενός υπερδεκαπλάσιου αριθμού καταγγελιών, επώνυμων και ανώνυμων, εκθέσεων - πορισμάτων ελέγχου ή εγγράφων άλλων υπηρεσιών και δημοσιευμάτων.

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν το 2017 επικεντρώθηκαν σε τομείς υψηλής επικινδυνότητας και τέλεσης πράξεων με μεγάλη ποινική, δημοσιονομική και πειθαρχική απαξία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιολόγηση και τον περαιτέρω έλεγχο επώνυμων καταγγελιών (42,7%) και εκθέσεων ελέγχου άλλων σωμάτων και υπηρεσιών (34,7%). Οι ανώνυμες καταγγελίες ελέγχθηκαν σε ποσοστό 15,6% επί του συνολικού έργου της ΓΕΔΔ για το 2017, γεγονός που σημαίνει ότι ελέγχθηκαν 479 επώνυμες και 175 ανώνυμες καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά τη θεματική κατανομή των υπό έλεγχο υποθέσεων, δεν διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση με άλλες χρονιές. Οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης αποτελούν σταθερά τη βασική κατηγορία των ελέγχων που πραγματοποιούνται κάθε έτος, ενώ για το 2017 παρατηρήθηκε μια αύξηση των ελεγκτικών υποθέσεων που αφορούν ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγηθεί από νομοθετικές αλλαγές που οι υπηρεσίες κλήθηκαν να εφαρμόσουν (βλ. αναλυτικό πίνακα με τις θεματικές κατηγορίες υποθέσεων).

Την περσινή χρονιά απασχόλησαν τη ΓΕΔΔ σε μεγάλο ποσοστό (33,2%) οι εποπτευόμενοι ιδιωτικοί φορείς, δηλαδή οι Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου ή στις οποίες μετέχει το Δημόσιο (π.χ. ΔΕΗ, ΕΛ.ΠΕ. κ.λπ.), γεγονός που πιθανώς οφείλεται στην ανάγκη επαρκούς εποπτείας των εν λόγω φορέων από τις εντεταλμένες προς τούτο δημόσιες υπηρεσίες. Στη δεύτερη θέση παραμένουν οι δήμοι με ποσοστό 22,9% στο σύνολο των ελεγκτικών υποθέσεων (βλ. σχετικό Πίνακα).

Η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων παραμένει σχεδόν ίδια, με την Περιφέρεια Αττικής να προηγείται κατά πολύ των υπολοίπων γεωγραφικών περιοχών λόγω της συγκέντρωσης της διοικητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και των άλλων 28 αστικών κέντρων. Μία πιο σύνθετη, μάλιστα, αναγωγή των υποθέσεων που ελέχθηκαν ανά περιοχή 100.000 κατοίκων φέρνει στην πρώτη και δεύτερη θέση τις γεωγραφικές περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Νότιου Αιγαίου αντιστοίχως, με πιθανή αιτιολογία τη διαπλοκή ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα εξαιτίας του οικονομικού ενδιαφέροντος που προκύπτει από την αυξημένη τουριστική κίνηση.

Ενδιαφέρον εμφανίζει και η δικαστική πτυχή των υποθέσεων που χειρίστηκε η ΓΕΔΔ, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες που δημοσιεύουμε. Ειδικότερα, οι ποινικές υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν στον ΓΕΔΔ έφτασαν συνολικά τις 1.723, εκ των οποίων 1.605 αφορούσαν ποινικές διώξεις για τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν, 66 παραπεμπτικά βουλεύματα και 52 καταδικαστικές δικαστικές αποφάσεις των εμπλεκομένων.

Δείτε όλα τα σχόλια