Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ξεκίνησαν τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα

Παρά τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις

Με την τελική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει δοθεί, τα πρώτα εργοτάξια έχουν μπει στην πόλη της Μάνδρας, που επλήγη από δυο σφοδρές πλημμύρες, για να τη θωρακίσουν σε επόμενες ενεργοποιήσεις των ρεμάτων “Σούρες”και “Αγ. Αικατερίνη” . Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο και το κόστος του ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ.

Το έργο “εκτροπής χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου” χαρακτηρίζεται ως “κρίσιμης σημασίας”, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Μάνδρας. Περιλαμβάνει εργασίες διευθέτησης στον χείμαρρο Σούρες συνολικού μήκους 1.780 μέτρων και στον χείμαρρο Αγίας Αικατερίνης, εργασίες συνολικού μήκους 1.400 μέτρων.

Συγκεκριμένα, στον χείμαρρο “Σούρες” πρόκειται να γίνει επένδυση των πρανών με συρματοκιβώτια, φύτευση της περιοχής πλησίον του ρέματος και κατασκευή τεχνικών έργων όπου το ρέμα διασταυρώνεται με οδούς. Στον χείμαρρο “Αγίας Αικατερίνης” πρόκειται να γίνει μερική εκτροπή της πλημμυρικής παροχής του με αγωγό ορθογωνικό, διά μέσου της οδού Κάλβου, ο οποίος θα εκβάλει στον χείμαρρο Σούρες και η υπόλοιπη πλημμυρική παροχή θα διοχετεύεται προς τον υφιστάμενο αγωγό Κοροπούλη. Ο διαχωρισμός αυτός των παροχών θα επιτευχθεί με τεχνικό έργο μερισμού που θα κατασκευασθεί εντός της κοίτης του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και εκτός του Σχεδίου Πόλης της Μάνδρας.

Πώς φτάσαμε ώς εδώ...

Οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κόστισαν ακριβά στην πόλη της Μάνδρας, καθώς η φονική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου συνέτριψε 24 ανθρώπους, που παρασύρθηκαν όταν ενεργοποιήθηκε ο χείμαρρος από το όρος Πατέρα, κατακλύζοντας με νερό και φερτά υλικά την κατοικημένη περιοχή. Αυτό άλλωστε περιγράφει και το πρόσφατο πόρισμα της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μ. Παπασπύρου. Λίγες μέρες μετά την καταστροφή στη Μάνδρα, το Δασαρχείο Αιγάλεω, το οποίο υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, διεκπεραίωσε τελικά την εκκρεμούσα από τον Ιούλιο του 2014 υπόθεση του χαρακτηρισμού της δασικής έκτασης για να ξεκινήσουν οι εργασίες στη δασική έκταση. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2017 εκδόθηκε από το Δασαρχείο ο χαρακτηρισμός της δασικής έκτασης.

Ακολούθως, στα τέλη Δεκεμβρίου με πράξη υπουργικού συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη των εκτάσεων προς απαλλοτρίωση με την κατεπείγουσα διαδικασία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα συντάχθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες για την απαλλοτρίωση. Η δε καθυστέρηση που προέκυψε με την αργοπορούσα διαδικασία από το Πρωτοδικείο του προσδιορισμού της τιμής μονάδας της απαλλοτρίωσης -από τον οποίο εξαρτιόταν η άδεια επέμβασης στον χώρο του έργου- ξεπεράστηκε με την επίταξη των εκτάσεων από το υπουργείο Υποδομών.

 

Δείτε όλα τα σχόλια