Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

«Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας» στην Περιφέρεια Αττικής

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δράσης θα είναι η δημιουργία κοινωνικής δυναμικής για την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, τη δικτύωση και τη συνεργασία, την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας κ.α

«Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας» προωθείται στην Περιφέρεια Αττικής, το οποίο θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα και θα βελτιώνει τους όρους των επιλογών των επιχειρηματιών και της Πολιτείας.

Αυτό προκύπτει απ' τη συνάντηση που είχε σήμερα αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας με την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου.

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας, όπως αναφέρθηκε, θα αποτελέσει έργο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για την τεκμηριωμένη υποστήριξη των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής, για τη συλλογή και παροχή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς και της οικονομίας, για την έρευνα και ανάλυση σε συστηματική-περιοδική βάση μικροοικονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών για την παροχή έγκυρων πληροφοριών προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων κατά το σχεδιασμό πολιτικών και άλλα.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του επιμελητηρίου, ήταν ο πρόεδρος, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ενώ συνοδεύονταν από τον Α΄ αντιπρόεδρο Νίκο Γρέντζελο, τον Β΄ αντιπρόεδρο Νίκο Κογιουμτσή και το στέλεχος του επιμελητηρίου, αρμόδιο για κοινοτικά προγράμματα Σύρο Κοσκοβόλη.

Θέμα της συνάντησης, εκ μέρους του ΕΕΑ, ήταν τα προβλήματα της αγοράς και των επιχειρήσεων ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, ο καλλωπισμός του εμπορικού κέντρου, η προώθηση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους νέους οδηγούς αυτοκινήτων και οι κοινές δράσεις σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Από πλευράς της, η κυρία Δούρου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, αποδέχτηκε τις προτάσεις για κοινή διοργάνωση της εκδήλωσης απονομής επιχειρηματικών βραβείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμης-Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας», και για κοινές δράσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ακόμη, η κυρία Δούρου αποδέχτηκε τις εισηγήσεις του επιμελητηρίου για την έκδοση εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης σε νέες ξένες γλώσσες για τους αλλοδαπούς υποψηφίους οδηγούς, την εύρεση χώρου και κατάλληλων υποδομών για εξετάσεις οδηγών δίκυκλων οχημάτων στην περιοχή της Δυτικής και Νότιας Αθήνας και την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση των νέων διπλωμάτων οδήγησης.

Επίσης, όπως σημειώνει το επιμελητήριο, "σημαντική θεωρείται η συμφωνία για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας" στην Περιφέρεια Αττικής

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ κατέθεσε στην κυρία Δούρου υπόμνημα στο οποίο, σχετικά με την δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Αττικής, αναφέρει τα εξής:

To πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση στην διαδικασία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, εντοπίζεται στην έως τώρα αδυναμία σχεδιασμού πολιτικών και προγραμμάτων που να στηρίζονται και να επιχειρηματολογούνται στη βάση αφενός αντικειμενικών αλλά και υποκειμενικών - ποσοτικών και ποιοτικών - δεδομένων σε σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον, και αφετέρου στην αξιόπιστη πρόβλεψη της εξέλιξης βασικών δεικτών που χαρακτηρίζουν την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο σε εθνικό αλλά κυρίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η δράση αφορά στη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, το οποίο θα έχει ως αντικείμενο εργασιών τη συλλογή, έρευνα και ανάλυση σε συστηματική-περιοδική βάση μικροοικονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών και στοιχείων που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Αττικής. Στόχος του έργου είναι η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων κατά το σχεδιασμό αναπτυξιακών παρεμβάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα των προτεινόμενων δράσεων σε όρους bottom-up προσέγγισης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, που θα παρέχει στους εμπλεκόμενους στην αναπτυξιακή διαδικασία φορείς, τη δυνατότητα να προσδιορίζουν και να εξειδικεύουν χωρικά τις κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης για διαφορετικές ομάδες επιχειρήσεων, να υπολογίζουν τα οφέλη και να τεκμηριώνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αναπτυξιακών πολιτικών τους και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων στον κάθε φορά επιλεγόμενο αναπτυξιακό στόχο.

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα έργο υποδομής και εξειδικευμένων υπηρεσιών για την τεκμηριωμένη υποστήριξη των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής. Με τη χρήση των υπηρεσιών του Παρατηρητήριου θα καταστεί εφικτή η δημιουργική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στη βάση μιας απόλυτα τεκμηριωμένης και διαχρονικής εικόνας της πραγματικότητας. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δράσης θα είναι η δημιουργία κοινωνικής δυναμικής για την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, τη δικτύωση και τη συνεργασία, την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Παράλληλα με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου, θα είναι εφικτή η υποστήριξη και η εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων των τοπικών προγραμμάτων, καθώς και ο διαρκής έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και των προγραμμάτων. Βασικά χαρακτηριστικά της παρέμβασης είναι η αξιοπιστία, η αντιπροσωπευτικότητα, η διαφάνεια και η συνεργασία.

Εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαίδευσης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους οδηγούς

Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας του επιμελητηρίου προτείνει τα εξής:

- Επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση των νέων διπλωμάτων οδήγησης αλλά και των αναθεωρήσεων, καθώς παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις ως προς την έκδοσή τους, δύο ως τρεις μήνες αναμονής.

- Αντιμετώπιση της δυσχέρειας στην διεξαγωγή εξετάσεων των δίκυκλων οχημάτων στην περιοχή της Δυτικής και Νότιας Αθήνας, που προκαλείται λόγω έλλειψης χώρου και κατάλληλων υποδομών.

- Συγγραφή και έκδοση εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης, για τους αλλοδαπούς υποψηφίους οδηγούς, τουλάχιστον στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία γλώσσες εξέτασης, δηλαδή στην Αγγλική, Ρωσική και Αλβανική γλώσσα, ή σε άλλες κατά περίπτωση ξένες γλώσσες, (ειδικότερα αραβικά και πακιστανικά λόγω του μεγάλου αριθμού αλλοδαπών αυτής της καταγωγής που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα), καθώς οι αλλοδαποί μέχρι σήμερα υπόκεινται σε πρακτική εξέταση, έχοντας λάβει συνήθως θεωρητική εκπαίδευση με την χρήση εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης, τα οποία είναι ανεπίσημες, εσφαλμένες και ελλιπείς μεταφράσεις στην αντίστοιχη γλώσσα (καθώς αυτά περιλαμβάνουν μόνο τα ερωτηματολόγια και όχι και την σχετική θεωρία), των ελληνικών εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης, τα οποία μάλιστα πωλούνται από τρίτους στους αλλοδαπούς, υπό συνθήκες παρεμπορίου.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ισχυρή πολιτική βούληση

Το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι πλέον πολιτικό. Από τεχνοκρατικής άποψης έχει λυθεί με τη συμφωνία της κυβέρνησης με τις διοικήσεις των τραπεζών. Τις οποίες, θα πρέπει να...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο