Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πληγέντες επιχειρηματίες σε Μάνδρα και Ν. Πέραμο

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τους πληγέντες επιχειρηματίες της Μάνδρας και της Ν. Περάμου. Πρόκειται για το επίδομα των 8.000 ευρώ, που θεσπίστηκε με ειδική ρύθμιση. Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες της Μάνδρας και της Ν. Περάμου καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με βάση το αρχικό γράμμα της επιχείρησης.

Έτσι, σήμερα καλούνται στη Μάνδρα οι επιχειρήσεις από Α - Ι και στη Ν. Πέραμο από Α - Γ. Αύριο, 8.12.2017 καλούνται στη Μάνδρα οι επιχειρήσεις από Κ - Λ και στη Ν. Πέραμο από Δ - Κ. Την 9.12.2017 καλούνται στη Μάνδρα οι επιχειρήσεις από Μ - Ο και στη Ν. Πέραμο από Λ - Π. Την 10.12.2017 καλούνται στη Μάνδρα οι επιχειρήσεις από Π - Ρ και στη Ν. Πέραμο από Ρ - Ω. Την 11.12.2017, καλούνται στη Μάνδρα οι επιχειρήσεις από Σ - Ω.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.

Προσκομίζονται φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτηρίου και του εσωτερικού του επαγγελματικού χώρου που έχει πληγεί, οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας της επιχείρησης. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν όσο το δυνατό καλύτερα την κατάσταση του επαγγελματικού χώρου μετά την πλημμύρα. Επίσης, πρέπει να κατατεθεί φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ. για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με τα στοιχεία της εταιρείας του. Προαιρετικά υποβάλλονται τα έντυπα Ε1 ή Ε3 ή Ν ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο) και όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιημένα στοιχεία εκπροσώπησης και νομιμότητας της επιχείρησης.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Τώρα δεν παίζουμε

Αυτή η κυβέρνηση τράβηξε μέχρι σήμερα έναν εξαιρετικά δύσκολο δρόμο. Εξελέγη με την εντολή να υλοποιήσει μια συμφωνία που δεν ήταν δική της. Είχε να διαχειριστεί μια κοινωνία εξουθενωμένη και...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο