Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ελληνοϊνδική κοινοπραξία για το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Με την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου (κοινοπραξία ινδικής και εγχώριας κατασκευαστικής εταιρείας) ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο Ηράκλειο...

Με την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου (κοινοπραξία ινδικής και εγχώριας κατασκευαστικής εταιρείας) ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του νέου διεθνούς αερολιμένα Καστελίου Πεδιάδος εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, που συνίσταται σε:

Όλες τις απαραίτητες έρευνες, μελέτες, κατασκευές, συστήματα και εξοπλισμό για τη λειτουργία του νέου αερολιμένα, ο οποίος θα αντικαταστήσει το σημερινό εν λειτουργία αεροδρόμιο Ηρακλείου στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Χωροθετείται σε επαφή με το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος Νομού Ηρακλείου και θα λειτουργεί παράλληλα με αυτό.

Το αεροδρόμιο θα περιλαμβάνει έναν διάδρομο κατηγορίας Ε, μήκους 3.200 μέτρων, έναν τροχόδρομο παράλληλο με τον διάδρομο κατηγορίας Ε, πλάτους 23 μέτρων, με πρόβλεψη για μελλοντική κατασκευή και δεύτερο τροχόδρομο, τρεις κατ’ ελάχιστο συνδετήριους τροχόδρομους υψηλής ταχύτητας και δύο κατ’ ελάχιστον συνδετήριους τροχόδρομους μεταξύ του αεροδρομίου και του στρατιωτικού αεροδρομίου.

 

Κατασκευή οδικών προσβάσεων

 

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται και η μελέτη, η κατασκευή και η χρηματοδότηση των οδικών προσβάσεων σύνδεσης με τον Βόρειο και τον Νότιο Οδικό Άξονα της Κρήτης.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε ανακοίνωσή του, εστιάζει στις αλλαγές στη δομή του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2014 ώστε να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Μεταξύ άλλων, αυτές οδήγησαν:

* Στην αύξηση του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας του νέου αερολιμένα από 40% σε 46%.

* Στη μείωση του μέγιστου διατιθέμενου, κατά την περίοδο κατασκευής του νέου αερολιμένα, Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων, από 75% σε 65%. Με τη μείωση αυτή διασφαλίζεται πλήρως η κάλυψη των δαπανών της ΥΠΑ που αφορούν τη λειτουργία του αερολιμένα Ν. Καζαντζάκης, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας του νέου αερολιμένα στο Καστέλι.

* Στην αύξηση της βαρύτητας του κριτηρίου της αιτούμενης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, που κατά μέγιστο προβλέπεται σε 220 εκατ. ευρώ, προκειμένου να επιβραβευτούν οι διαγωνιζόμενοι που ζητούν τη μικρότερη οικονομική συνεισφορά του Δημοσίου στο έργο.

* Στην πρόβλεψη για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών πριν από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης, ενώ η αιτούμενη χρηματοδοτική συμβολή εκ μέρους του Δημοσίου περιορίστηκε σε 180 εκατομμύρια ευρώ.

Το καθαρό κατασκευαστικό κόστος προβλέπεται σε 480 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το σύνολο των δαπανών της κατασκευαστικής περιόδου (περιλαμβανομένων και των δαπανών ασφαλίσεων, της αμοιβής του ανεξάρτητου μηχανικού, της δαπάνης για τη μεταφορά του παλαιού αεροδρομίου, τις προλειτουργικές δοκιμές κ.λπ.) ανέρχεται σε 520 εκατ. ευρώ περίπου.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης υπογράμμισε ότι ανοίγει η αυλαία των μεγάλων έργων τρίτης γενιάς και ταυτόχρονα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνική οικονομία και τη χώρα.

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια