Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ξεκινά η διαδικασία παραχώρησης των αιγιαλών από τους δήμους

Ιδιώτες και επιχειρήσεις με σχετική άδεια θα μπορούν να τοποθετήσουν ομπρέλες και ξαπλώστρες τους θερινούς μήνες

Παρά την καθυστέρηση, εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για να ξεκινήσουν οι δήμοι τη διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης των παραλιών σε ιδιώτες για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες που θα χρησιμοποιήσουν οι λουόμενοι τους θερινούς μήνες. Η απόφαση έχει ισχύ έως την 31.12.2019 και συνεπώς δεν θα χρειαστεί να εκδοθεί νέα την επόμενη χρονιά.

Οι δήμοι θα μπορούν να παραχωρούν για απλή χρήση τους αιγιαλούς, τις παραλίες, τις όχθες και παρόχθιες ζώνες μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος, όπως και στα ναυταθλητικά σωματεία. Από την παραχώρηση εξαιρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν σε άλλους φορείς πλην υπουργείου Οικονομικών ή ανήκουν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή οι γεωμορφολογικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν και τίθεται ζήτημα ασφάλειας για τους λουόμενους ή όταν το εύρος του αιγιαλού είναι μικρότερο των τριών μέτρων.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αλλοίωση της φυσικής μορφολογίας, ενώ προβλέπεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην παραλία και τον αιγιαλό εκτός αν επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας, προστασίας των αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. Επίσης, υπάρχει η υποχρέωση για μέριμνα του καθημερινού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων.

Η παραχώρηση μπορεί να γίνει είτε με δημοπρασία είτε με απευθείας ανάθεση. Στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμμετέχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωματεία. Το αντάλλαγμα προσδιορίζεται με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της κάθε περιοχής. Απαγορεύεται, όμως, ο καθορισμός του ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον εκμισθωτή προς το Ελληνικό Δημόσιο. Το 30% του ανταλλάγματος περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Δίνεται η δυνατότητα στον εκμισθωτή να καταβάλει το τίμημα σε δόσεις για συμβάσεις που υπερβαίνουν το ένα έτος και λήγουν είτε στις 31.12.2018 είτε στις 31.12.2019.

Με παρέμβασή της η ΚΕΔΕ ζητάει οι προθεσμίες για τη διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας να είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές. Αφορούν τις καταληκτικές ημερομηνίες της 31ης Μαΐου για τη δημοπρασία από τον δήμο και της 23ης Ιουνίου του 2017 για οριστική σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης και ανάρτησή της στη “Διαύγεια”.

 

Δείτε όλα τα σχόλια