Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μείωση των πόρων βλέπει η Αυτοδιοίκηση

Συγκεκριμένα οι θεσμοθετημένοι πόροι για δήμους και Περιφέρειες προσδιορίζεται στα 3,4 δισ. ευρώ από 1.1.2018 με τους αιρετούς να υποστηρίζουν ότι με βάση τον νόμο 3986/2011 πρόκειται για μείωση 35%, αφού είχε θεσμοθετηθεί τακτική χρηματοδότηση ύψους 5,2 δισ. ευρώ.

Σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση των αυτοδιοικητικών οργάνων δημάρχων και περιφερειαρχών για τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής 2018-2021 καθώς βλέπουν μείωση των πόρων προς την Αυτοδιοίκηση με αύξηση των απαιτούμενων πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά και συρρίκνωση του προσωπικού. Τα αυτοδιοικητικά όργανα δημάρχων και περιφερειαρχών κάνουν λόγο για “οικονομικό στραγγαλισμό” υποστηρίζοντας ότι εξ αιτίας αυτού δεν μπορεί να γίνει “ουσιαστική μεταρρύθμιση στον ‘Καλλικράτη’”.

Συγκεκριμένα οι θεσμοθετημένοι πόροι για δήμους και Περιφέρειες προσδιορίζεται στα 3,4 δισ. ευρώ από 1.1.2018 με τους αιρετούς να υποστηρίζουν ότι με βάση τον νόμο 3986/2011 πρόκειται για μείωση 35%, αφού είχε θεσμοθετηθεί τακτική χρηματοδότηση ύψους 5,2 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι στον προϋπολογισμό του 2017 οι δήμοι θα ελάμβαναν τακτική χρηματοδότηση ύψους 2,347 δισ. ευρώ και οι Περιφέρειες 671 εκατ. ευρώ.

Αντιδράσεις υπάρχουν και για την αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος καθώς, από 271 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί για το 2017, για το 2018 αυτό αυξάνεται στα 469 εκατ. ευρώ, το 2019 μειώνεται στα 443 εκατ. ευρώ, το 2020 στα 355 εκατ. ευρώ, ενώ το 2021 το πρωτογενές πλεόνασμα αυξάνεται στα 520 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής 2018-2021 προκύπτει μείωση του υπηρετούντος προσωπικού. Για το 2018 και 2019 δεν προβλέπονται προσλήψεις προσωπικού, ενώ για το 2020 και 2021 προβλέπεται η εφαρμογή του κανόνα του 1 προς 2, οπότε για κάθε μια αποχώρηση γίνονται δυο προσλήψεις. Έτσι για την περίοδο 2017-2021 προβλέπονται 6.087 προσλήψεις έναντι 10.221 αποχωρήσεων.

Ωστόσο, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2018-2021 προβλέπεται η δημιουργία 1.800 νέων μονάδων βρεφονηπιακών σταθμών, από τις οποίες θα επωφελούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια