Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Γραμμή SOS: Μητέρες οι περισσότερες που καταγγέλλουν την βία που δέχονται από άνδρες

Στα έξι χρόνια λειτουργίας της η γραμμή SOS 15900 δέχθηκε 28.114 κλήσεις και 391 ηλεκτρονικά μηνύματα. Από τις κλήσεις οι 16.420 αφορούσαν καταγγελίες των ίδιων των γυναικών που είχαν υποστεί κακοποίηση εκ των οποίων οι 9924 (60%) είναι μητέρες

Τον πόνο χιλιάδων γυναικών που δέχονται βία και βρίσκουν το θάρρος να την καταγγείλουν αποτυπώνουν τα στατιστικά στοιχεία της γραμμής SOS 15900 στα έξι χρόνια λειτουργίας της. Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων “τα στοιχεία αναδεικνύουν την ευρεία έκταση των φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, το οποίο ενδημεί στην κοινωνία και πλήττει τις γυναίκες ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, μορφωτικού επιπέδου ή χώρας προέλευσης”. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα των θυμάτων είναι μητέρες.

Στα έξι χρόνια λειτουργίας της η γραμμή SOS 15900 δέχθηκε 28.114 κλήσεις και 391 ηλεκτρονικά μηνύματα. Από τις κλήσεις οι 16.420 αφορούσαν καταγγελίες των ίδιων των γυναικών που είχαν υποστεί κακοποίηση εκ των οποίων οι 9924 (60%) είναι μητέρες. Αναλυτικά αναφέρουμε ότι οι 13.731 κλήσεις αφορούσαν σε ενδοοικογενειακή βία, οι 226 κλήσεις σε σεξουαλική παρενόχληση, οι 189 κλήσεις σε περιπτώσεις βιασμού, οι 12 κλήσεις σε πορνεία, 13 κλήσεις σε trafficking και 525 κλήσεις (3%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας.

Από τις κλήσεις των γυναικών προκύπτει ότι οι 7.022 (34%) ζητούν ψυχοκοινωνική στήριξη, οι 5.223 (25%) ζητούν νομική συμβουλευτική, οι 1.467 (7%) ζητούν νομική βοήθεια, 1.136 (6%) ζητούν φιλοξενία και οι 290 (1%) αναζητούν εργασία.

Υψηλά είναι τα ποσοστά βίας καταγράφονται για τις ηλικίες από 25 έως 54 ετών. Καθώς από τις κλήσεις προκύπτουν ότι 4216 γυναίκες ηλικίας 25-39 και 4277 ηλικίας 40-54 είναι αυτές που έχουν δεχθεί βία. Ενώ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά καταγεγραμμένης βίας για τις ηλικίες 55 έως 64 ετών, 65 ετών και άνω, αλλά και 15 -24 ετών. Εκτιμάται ότι αυτές είναι οι κατηγορίες που καταγγέλλουν λιγότερο τα περιστατικά βίας.

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών που καταγγέλλουν την βία που έχουν υποστεί προκύπτει ότι οι 1906 (12%) έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι 943 (6%) έχουν λάβει ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι 694 (4%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι 520 (3%) έχουν λάβει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου και μόλις 12 (0%) είναι τυπικά αναλφάβητες

Από τα στοιχεία που έδωσαν οι γυναίκες προκύπτει ότι οι 4.321 (26%) είναι απασχολούμενες εκ των οποίων οι 530 είναι αυτοαπασχολούμενες. Οι 4.035 (25%) είναι άνεργες και από αυτές οι 550 είναι μακροχρόνια άνεργες, ενώ οι 1.876 (11%) δηλώνουν ότι δεν απασχολούνται εκ των οποίων οι 114 παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Ως προς την οικονομική κατάσταση, από τις γυναίκες που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση, προκύπτει ότι οι 2.574 (16%) την περιγράφουν ως μέτρια, οι 2.470 (15%) την αναφέρουν ως κακή, οι 1481 (9%) ως καλή, οι 668 (4%) ως πολύ κακή και οι 199 (1%) ως πολύ καλή.

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών που καλούν στην γραμμή 15900 προκύπτει ότι οι 7.979 (49%) είναι έγγαμες, οι 1.683 (10%) είναι άγαμες, οι 1.095 (7 %) βρίσκονται σε διάσταση, οι 849 (5%) είναι διαζευγμένες, οι 238 (1%) είναι σε κατάσταση χηρείας και οι 627 ( 4%) συμβιώνουν.

Ως προς την εθνοτική καταγωγή προκύπτει ότι οι 12.417 (76%) είναι Ελληνίδες, οι 1.226 ( 7%) είναι μετανάστριες, οι 25 (0%) ανήκουν σε μειονότητες. Τέλος προκύπτει ότι από τις καταγγέλλουσες οι 112 ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

Δείτε όλα τα σχόλια