Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Κλείνουν 21 οργανισμούς του Δημοσίου

Λουκέτο σε 21 οργανισμούς (19 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, μια ανώνυμη εταιρεία και μια αυτοτελή υπηρεσία) έβαλε χθες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο μνημονιακός στόχος των 4.000 απολύσεων.

Λουκέτο σε 21 οργανισμούς (19 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, μια ανώνυμη εταιρεία και μια αυτοτελή υπηρεσία) έβαλε χθες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο μνημονιακός στόχος των 4.000 απολύσεων.

Όπως ορίζεται ρητώς και στο νομοσχέδιο, οι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που καταργούνται απολύονται αυτοδικαίως, ενώ οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ (είτε μόνιμοι είτε ΙΔΑΧ) εντάσσονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση, καταργήθηκαν φορείς "των οποίων η αποστολή και ο ρόλος είτε εξέλιπε είτε μπορεί πλέον να ασκηθεί από κάποια υφιστάμενη δομή αποτελεσματικότερα", καθώς και φορείς που "ενώ προβλέφθηκε νομοθετικά η σύστασή τους, εντούτοις ουδέποτε δραστηριοποιήθηκαν επιχειρησιακά".

Ειδικότερα, με βάση το σχέδιο νόμου, καταργούνται:

1. Ως αυτοτελές ΝΠΙΔ η «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε.)» με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της να αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

2. Ως αυτοτελές ΝΠΙΔ η «Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε." και ορίζεται ότι οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

3. Το ΝΠΙΔ «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» με τις αρμοδιότητες του να μεταφέρονται στο υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ.

4. Το ΝΠΙΔ «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» με τις αρμοδιότητές του να ασκούνται εφεξής από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

5. Δύο ινστιτούτα του Παν/μιου Αθηνών, το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών.

6. Ως αυτοτελή ΝΠΔΔ οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων (ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ, ΟΡΣΙ), με τις αρμοδιότητές τους να μεταφέρονται σε συνιστώμενα Τμήματα στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

7. Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαΐδας» με τις αρμοδιότητές του να μεταφέρονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

8. Το ΝΠΔΔ «Κεντρική Αγορά Πατρών» με τις αρμοδιότητές του να μεταφέρονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

9. Τα ΝΠΙΔ «Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Ο Γέρος του Μοριά», «Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας» και «Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας», καθώς και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογία Α.Ε.».

10. Το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας, τα οποία συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας».

11. Το ΝΠΔΔ Ταμείο Εθνικής Άμυνας, η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Ταμείο Εθνικού Στόλου και το ΝΠΔΔ Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, τα οποία συγχωνεύονται σε ένα ΝΠΔΔ, το Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Ξαλαφρώνουν τις επιχειρήσεις κατά 42 εκατ. Ευρώ

Στο ίδιο ν/σ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο. Οι πολίτες "θα υποβάλλουν στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και στη συνέχεια οι υπηρεσίες και οι φορείς αυτοί θα υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που έχουν υποβληθεί σε ετήσια βάση".

Επιπλέον από την 1η Ιουλίου καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ "ξαλαφρώνοντας" τις επιχειρήσεις από συνολικό κόστος που φθάνει τα 42 εκατ. ευρώ.

Εξόντωση δημοσίων υπαλλήλων

Τέλος, στο πλαίσιο της διαρκούς αυταρχικοποίησης των εργασιακών συνθηκών στο Δημόσιο, το ΥΔΜΗΔ σκαρφίστηκε τη "συγκριτική αξιολόγηση των υπαλλήλων μέσω της ποσόστωσης", προσδιορίζοντας δηλαδή ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά κλίμακα βαθμολογίας.

Συγκεκριμένα με τους βαθμούς 9 έως 10 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με τους βαθμούς 7 έως 8 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με τους βαθμούς 1 έως 6 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων. Στόχος, σύμφωνα με το ΥΔΜΗΔ, είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο να βαθμολογείται η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων με 9 και 10! Κατά συνέπεια, πολλοί ικανοί υπάλληλοι, με υψηλά προσόντα, δεν θα χωρούν μαζί πλέον σε μια δημόσια υπηρεσία...

Ρεπορταζ: Νίκος Μορφονιός

Δείτε όλα τα σχόλια