Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Εικόνες

Οι εικόνες του τεύχους προέρχονται από την έκθεση φωτογραφίας του Αβραάμ Παυλίδη με τίτλο Νέα ερείπια που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Εϋνάρδου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου). Μέχρι 25/11

Δείτε όλα τα σχόλια