Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Το Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού για τον Γ. Κιμούλη

"Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Ν. Μανωλόπουλος ενεργεί χωρίς καμία υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, με συχνή διαβούλευση με όλα τα μέλη του Δ.Σ." σημειώνει προσθέτοντας ότι "αναφορικά με την έκδοση του Δελτίου Τύπου της 15.3 διαφωνία εκφράστηκε μόνο από τον κ. Γ. Κιμούλη".

Τη λύπη του για την παραίτηση του Γιώργου Κιμούλη εκφράζει το Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά καλύπτει τον Νίκο Μανωλόπουλο χωρίς να υπεισέρχεται περαιτέρω στην υπόθεση. Παράλληλα στη χθεσινή του ανακοίνωση δίνει στη δημοσιότητα το πρακτικό της συνεδρίασης της 10ης Μαρτίου -επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ της "Αυγής"-, το οποίο "ρυθμίζει τις αρμοδιότητες των μελών του και το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα".

"Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Ν. Μανωλόπουλος ενεργεί χωρίς καμία υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, με συχνή διαβούλευση με όλα τα μέλη του Δ.Σ." σημειώνει προσθέτοντας ότι "αναφορικά με την έκδοση του Δελτίου Τύπου της 15.3 διαφωνία εκφράστηκε μόνο από τον κ. Γ. Κιμούλη".

Επιπλέον σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια παραπέμπει στο δελτίο Τύπου της 15.3, "όπου επαναλαμβάνεται η ομόφωνη, από κοινού με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δέσμευσή του για λειτουργία με πλήρη διαφάνεια και άκρα προσοχή στην οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που του δόθηκαν από τον μέτοχο της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., την Ελληνική Πολιτεία".

Σύμφωνα με το πρακτικό, εκτός των αρμοδιοτήτων, το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού του Οργανισμού ανέθεσε στον διευθύνοντα σύμβουλο "την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διαχείριση, διοίκηση και διεύθυνση του Οργανισμού και των έργων αυτού, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. ή αν ρητώς άλλως ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού εκπροσωπεί τον Οργανισμό νομίμως έναντι τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεσμεύει τον Οργανισμό σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές του, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό ή/και καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και διευθύνει τα έργα του υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα του Οργανισμού".

Δείτε όλα τα σχόλια