Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μέτρα για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

Κατατέθηκε στην ολομέλεια το ν/σ του υπουργείου Εργασίας - Όλες οι ρυθμίσεις για τα νέα πρόστιμα στην αδήλωτη εργασία, περιορισμοί και κανόνες στις εργολαβίες

Οι σημαντικές παρεμβάσεις για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες στην Ολομέλεια. Με το νομοσχέδιο προβλέπονται και μια σειρά ασφαλιστικές ρυθμίσεις όπως η διαγραφή οφειλών για ασφαλισμένους που είχαν χρεωθεί διπλές ασφαλιστικές εισφορές προς τον τέως ΟΑΕΕ, ενώ απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής των αγροτών στα μητρώα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά, όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, προβλέπεται μείωση του προστίμου εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο. Συγκεκριμένα, αν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται ως εξής: α) στο ποσό των 7.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών, β) στο ποσό των 5.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών και γ) στο ποσό των 3.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Επίσης, τίθενται αυστηροί περιορισμοί σε μια σειρά επιμέρους εργοδοτικές "ευκολίες" και για πρώτη φορά μπαίνουν κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών με ταυτόχρονη κατοχύρωση των ασφαλιστικών και μισθολογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ευθύνη για την παραβίαση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας φέρει όχι μόνο ο υπεύθυνος εργολαβίας αλλά και η επιχείρηση που αποδέχθηκε τις υπηρεσίες του.

Ακόμα, με το νομοσχέδιο διατηρούνται τα δικαιώματα των άνεργων που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ καλύπτεται μέρος των ανεξόφλητων αποδοχών του εργοδότη προς τους εργαζόμενους από τον λογαριασμό του ΟΑΕΔ για την αφερεγγυότητα του εργοδότη.

Προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων

Όσον αφορά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων, το σχέδιο νόμου εισάγει το σύστημα της επιτροπείας, θεσμοθετεί τα αρμόδια όργανα και καθορίζει επακριβώς τις αρμοδιότητες του επιτρόπου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η ίδρυση Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο ΕΚΚΑ και δημιουργούνται ηλεκτρονικά μητρώα Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Επαγγελματιών Επιτρόπων και Δομών Φιλοξενίας.

Επίσης, το νομοσχέδιο ορίζει διαδικασία ανάθεσης της διαβίωσης και φροντίδας του ασυνόδευτου ανηλίκου.

 

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Δύο αντιλήψεις, δύο δρόμοι

Μετά τις Πρέσπες, η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ήταν ακόμα μία καθαρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο γραμμές: αυτή που αντιλαμβάνεται ως πρόοδο τον δημοκρατικό θεσμικό εκσυγχρονισμό της...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο