Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η ελληνική οικονομία στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας

Παρέμβαση 700 εκατ. ευρώ για πρόσβαση του 90% των νοικοκυριών στο Διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας έως το 2025 - Ν. Παππάς: 400 εκατ. ευρώ ετησίως το όφελος για το κράτος από την κατάργηση μελανιού και χαρτιού που ανακοινώνεται προσεχώς * Οικονομικό Επιμελητήριο: 93.000 νέες θέσεις εργασίας για κάθε 1 δισ. ευρώ επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες

Πολλαπλά οφέλη από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορούν να προκύψουν για την ελληνική οικονομία, όσον αφορά τόσο την ανάπτυξη και την απασχόληση όσο και τα δημόσια οικονομικά της χώρας, καθώς σε κάθε 1 δισ. επένδυση σε αυτήν προκύπτουν 93.000 θέσεις εργασίας, ενώ, μόνο από την κατάργηση του χαρτιού και του μελανιού που προωθείται στο Δημόσιο, το κράτος εξοικονομεί 400 εκατ. ευρώ ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σχεδιάζει δημόσια παρέμβαση 700 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αυξηθεί έως το 2025 το ποσοστό των νοικοκυριών που θα έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας στο 90%.

Τα οφέλη από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας απαρίθμησαν ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Διονύσης Χιόνης στη χθεσινή παρουσίαση μελέτης που εκπονήθηκε από την επιστημονική επιτροπή του ΟΕΕ. Από τη μελέτη, η οποία συντάχθηκε μετά από ανάθεση του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, με αντικείμενο τα οφέλη που προκύπτουν από τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μετά την αύξηση του δείκτη πρόσβασης στο Διαδίκτυο, εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα:

* Σύμφωνα με τις οικονομικές μελέτες που παρουσιάζονται και αφορούν σε οικονομίες του ΟΟΣΑ, αύξηση της διάχυσης κατά 10% της ευρυζωνικότητας οδηγεί σε αύξηση της τάξεως του 1,5% - 2,5% του ΑΕΠ.

* Ομοίως και στον τομέα της απασχόλησης τα ευρήματα είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015) η οποία βασίζεται σε ευρήματα έξι ερευνών, προκύπτει ότι για κάθε 1 δισ. ευρώ που επενδύεται στην ανάπτυξη του Διαδικτύου δημιουργούνται κατά μέσο όρο 93.000 θέσεις εργασίας.

* Η μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό ικανοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι πάροχοι φτάνει το 40%, ενώ χαρακτηρίζουν υψηλού κόστους την παρεχόμενη υπηρεσία.

* Στο δημοσιονομικό σκέλος, αλλά και τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, αναφέρθηκε ο Ν. Παππάς προλογίζοντας την παρουσίαση της έκθεσης. Όπως σημείωσε, η λειτουργία του συστήματος ψηφιακών εγγράφων και υπογραφής στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έφερε την πρώτη εβδομάδα μείωση σε ποσοστό μεταξύ 6% και 7% στις δαπάνες για μελάνι και χαρτί. Έκανε δε γνωστό, στη συζήτηση που οργάνωσε το ΟΕΕ, ότι μέσα στον Φεβρουάριο θα ανακοινωθεί η επέκταση του συστήματος σε όλο το Δημόσιο. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ το κόστος για τη λειτουργία του συστήματος είναι μόλις το ένα εικοστό, ήτοι 20 εκατ. ευρώ.

Στη μελέτη εξετάζεται ακόμη η συμβολή του Διαδικτύου στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική μεγέθυνση. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην επίδραση που έχει η αύξηση της διάχυσης και της ταχύτητας του Διαδικτύου τόσο στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν όσο και στην απασχόληση, καθώς και στις επιχειρήσεις. Μέσα από τη μελέτη αυτή αξιολογείται η σημασία των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες, με αιχμή το Διαδίκτυο, και στα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων.

Ακόμη, στη μελέτη τονίζεται ότι η συνεχής ανάπτυξη της ταχύτητας του Διαδικτύου στην Ελλάδα θα συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης για ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξουν παράλληλα την απασχόληση. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή, λόγω και της ιδιομορφίας της Ελλάδας, θα πρέπει να δοθεί, όπως σημειώνεται, στη διείσδυση του Διαδικτύου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.

Από πλευράς υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις αντιμετώπισης σειράς προβλημάτων που ανέδειξε η μελέτη (το πιο αργό και ακριβό Ίντερνετ στην Ευρώπη καθώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν κατάφεραν να διασφαλίσουν το συμφέρον του καταναλωτή), όπως η ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ώστε να απολαμβάνουν οι πολίτες ευρυζωνικές υπηρεσίες με υψηλές ταχύτητες και με χαμηλό κόστος. Ή ακόμη η νέα διοίκηση της ΕΕΤΤ οφείλει να ασχοληθεί περισσότερο με τα προβλήματα στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς υπάρχουν πολλές καταγγελίες για χαμηλές ταχύτητες στο Διαδίκτυο.

Έτσι, στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η δράση Rural Broadband, προϋπολογισμού 167 εκατ. ευρώ, που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση 500 χιλιάδων Ελλήνων, οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε σύγχρονες, ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Υπό σχεδιασμό βρίσκεται, επίσης, η δράση Regional Broadband Extension, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλύψει τα όποια κενά στην ευρυζωνική κάλυψη της χώρας, ακόμα και μετά την υλοποίηση του έργου Rural Broadband.

Ακόμη προγραμματίζεται δημόσια παρέμβαση 700 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αυξηθεί ώς το 2025 το ποσοστό των νοικοκυριών που θα έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας στο 90%.

Δείτε όλα τα σχόλια