Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Εύη Καρακώστα: Χτύπημα στην αυθαιρεσία με κανόνες και ελέγχους στη δόμηση

Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών δόμησης, μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έκδοση αδειών και της δημιουργίας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου

Στην αποτροπή της αυθαιρεσίας και των παραβατικών συμπεριφορών στον χώρο της δόμησης αποσκοπεί το νομοσχέδιο για το δομημένο περιβάλλον, όπως επισημαίνει στην «Αυγή» η Ε. Καρακώστα. Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής αυτήν την εβδομάδα και η «Αυγή» μίλησε με την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο πλαίσιο κανόνων που αφορά τη δόμηση.

Η Ε. Καρακώστα υπογραμμίζει ότι το νομοσχέδιο «προτάσσει την μέριμνα, την πρόληψη και την προστασία του περιβάλλοντος» προσπαθώντας παράλληλα να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία στις διαδικασίες αδειοδότησης, αλλά και να δημιουργήσει δομές σχεδιασμού του χώρου.

Η Ε. Καρακώστα τονίζει ότι «ποτέ δεν θεωρήσαμε αντιδιαμετρικά» τις επενδύσεις με το φυσικό περιβάλλον και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, ενώ σημειώνει ότι η ομαλή εξέλιξη των έργων κινδυνεύει από την παράκαμψη των νόμων και την αθέτηση συμφωνιών, αλλά κι από την έλλειψη διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα η Ε. Καρακώστα παρατηρεί ότι τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής έχουν πυκνώσει τις εμφανίσεις τους στις γειτονιές του Πειραιά και αλλού, κάτι που καθιστά την παραδειγματική καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας «περισσότερο από αναγκαία».

* Πολλοί θα αναρωτηθούν τι θα καταφέρει αυτό το νομοσχέδιο για το δομημένο περιβάλλον σε σχέση με όσα προηγήθηκαν. Ποια η διαφορά φιλοσοφίας του από τις προηγούμενες προσπάθειες περιορισμού της αυθαίρετης δόμησης;

Σκοπός του νομοσχεδίου για το δομημένο περιβάλλον είναι να καθορίσει ένα νέο πλαίσιο κανόνων που αφορά τη δόμηση, γι’ αυτό, ενώ προτάσσει τη μέριμνα, την πρόληψη και την προστασία του περιβάλλοντος, προσπαθεί παράλληλα να αντιμετωπίσει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και κυρίως να δημιουργήσει δομές σχεδιασμού του χώρου ώστε να αποτρέψει την αυθαιρεσία και τις παραβατικές συμπεριφορές.

Κυρίως το νομοσχέδιο αυτό έχει στόχο να προωθήσει τον σχεδιασμό του χώρου, για τον σκοπό αυτόν δημιουργούνται νέες διοικητικές και ελεγκτικές δομές.

Με τη δημιουργία Παρατηρητηρίων σε τρία επίπεδα (υπουργείο, Περιφέρεια, ΟΤΑ) συγκεντρώνει στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος και με εργαλείο την Πολεοδομική Ταυτότητα του Δήμου θα παρακολουθείται η εξέλιξη του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Συνδέει τον πολεοδομικό σχεδιασμό με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης ορίζοντας ζώνες υποδοχής συντελεστών.

Δημιουργεί Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων ως βασική δομή μεταφοράς συντελεστή δόμησης και απαραίτητου μηχανισμού περιβαλλοντικής αποκατάστασης και ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού.

* Το νομοσχέδιο δείχνει να μεταφέρει το κέντρο βάρους στην πρόληψη της αυθαίρετης δόμησης. Πώς επιχειρεί να το κάνει αυτό;

Για πρώτη φορά γίνεται διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών αδειοδότησης, που είναι οι υπηρεσίες δόμησης και των υπηρεσιών ελέγχου, που είναι τα Παρατηρητήρια.

Καταγράφονται πλέον ηλεκτρονικά όλα τα παλιά αυθαίρετα, πριν από την 28.7.2011 ημερομηνία ορόσημο για οποιαδήποτε τακτοποίηση αυθαιρέτου, αλλά και κάθε νέο αυθαίρετο από τον εντοπισμό έως την κατεδάφισή του.

Αυξάνονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τους ελεγκτές Δόμησης, ενώ για τα νέα αυθαίρετα που θα εντοπίζονται από το Τοπικό Παρατηρητήριο δεν θα υπάρχει καμία ανοχή. Με συνοπτικές διαδικασίες θα κρίνονται κατεδαφιστέα και θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα και δίνεται για πρώτη φορά κίνητρο σε όποιον κατεδαφίσει το αυθαίρετό του με δικές του δαπάνες να μην πληρώσει πρόστιμο.

Δημιουργείται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, μέσω της οποίας γίνεται η παρακολούθηση των μεταβολών του κτηρίου και διευκολύνεται ο έλεγχός του.

* Πολύ συχνά η γραφειοκρατία συμπεριλαμβάνεται στις αιτίες της επέκτασης της αυθαίρετης δόμησης. Πώς επιδιώκει να την αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο αυτό;

Με την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών δόμησης μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έκδοση αδειών και της δημιουργίας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, της δημιουργίας τριών κατηγοριών τρόπου έκδοσης αδειών, της εισαγωγής για πρώτη φορά της διαδικασίας προέγκρισης αδειών, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προαιρετική.

Σημαντικό σημείο από τα προαναφερόμενα αποτελεί η δημιουργία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διασύνδεσης των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου, μέσω της οποίας οι Υπηρεσίες Δόμησης θα μπορούν αυτεπάγγελτα να αναζητούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, όπως τίτλους ιδιοκτησίας, δασολόγιο, αρχαιολογικό μητρώο, οριοθέτηση ρεμάτων και αιγιαλού.

Επιπλέον σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τον έγκαιρο σχεδιασμό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για την έκδοση της οικοδομικής τους άδειας ή της άδειας προέγκρισής τους.

Παντού στην Ευρώπη οι επενδυτές σέβονται τους νόμους

* Με αφορμή τις Σκουριές και το Ελληνικό δημιουργήθηκε ένα δίπολο με τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας από τη μία μεριά και το φυσικό περιβάλλον και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς από την άλλη. Εσείς αποδέχεστε αυτό το δίπολο; Πώς μπορεί να επιτευχθεί μια ισορροπία;

Είναι φυσικό να αναφέρεστε σε «δίπολο», καλό θα ήταν όμως να εξεταστεί ποιος το δημιούργησε, μάλλον αυτοί που μιλούν συνεχώς για προσφυγές στο ΣτΕ ή για παράκαμψη του ΚΑΣ (σ.σ.: Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου).

Εμείς πάντως, κόντρα στις διάφορες διαδόσεις δημοσιογράφων και μη, ποτέ δεν θεωρήσαμε αντιδιαμετρικά τα αναφερόμενα. Η θέση μας ήταν και είναι κάθε επένδυση να ακολουθεί τους όρους του εκάστοτε σχεδιασμού.

Η παράκαμψη νόμων που προστατεύουν την κληρονομιά μας, η αθέτηση συμφωνιών, η μη διαβούλευση με την περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη έργων και προκαλούν αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.

Όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στη δική μας πρέπει να αποτελεί υποχρέωση των επενδυτών η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική, την αρχαιολογική και την πολεοδομική νομοθεσία.

Όσο για τις θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις που σέβονται σε όλα τα επίπεδα την ελληνική νομοθεσία οφείλουν να σέβονται και την εργασιακή νομοθεσία.

Να μπει τέλος στη δολοφονική δράση της Χ.Α.

* Την ώρα που συνεχίζεται η δίκη της, η Χρυσή Αυγή χρησιμοποίησε το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου για να βγει από την πολιτική της απομόνωση, ενώ οι ρατσιστικές επιθέσεις συνεχίζονται. Ποια είναι η κατάσταση με τη ναζιστική οργάνωση στις γειτονιές της Β’ Πειραιά;

Η προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να ανασυγκροτηθεί είναι εμφανής όχι μόνο στη Βουλή, όπου πήρε την πρέπουσα απάντηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και στις γειτονιές του Πειραιά.

Οι εμφανίσεις των ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής συμμορίας έχουν πυκνώσει, με πρόσφατη την επίθεση και τον τραυματισμό αφισοκολλητών του σωματείου της ΠΕΝΕΝ στο κέντρο του Πειραιά, αλλά και την ανάρτηση πανό και το πέταγμα φυλλαδίων σε δημοτικό σχολείο του Κορυδαλλού.

Παράλληλα έχουν καταγραφεί μεμονωμένες επιθέσεις φασιστοειδών ενάντια σε μετανάστες αλλά και αντιφασίστες, όπως πρόσφατα στη Σαλαμίνα, ενώ καλυπτόμενοι από την ανωνυμία ή ενδυόμενοι τον μανδύα του «αγανακτισμένου» επιτίθενται και καταγγέλλουν την εκπαιδευτική κοινότητα για όσα εξαίρετα έχει προσφέρει στην ομαλή ένταξη προσφυγοπαίδων σε σχολικές δομές.

Η κοινωνία αντιδρά βέβαια, δεν αποδέχεται τις πρακτικές τους, συλλογικότητες και σωματεία τους καταγγέλλουν, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία είναι που δείχνουν πως πρέπει να μπει ένα τέλος στη δολοφονική δράση της εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας η στρατιωτική δομή, ο στόχος της  να τρομοκρατεί και ο εθνικοσοσιαλιστικός χαρακτήρας της έχουν αποκαλυφθεί πλήρως στη συνεχιζόμενη δίκη της καθιστώντας περισσότερο από αναγκαία την παραδειγματική καταδίκη της.

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια