Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Εργατικά ατυχήματα και η ασφάλεια των εργαζομένων

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, παρ' ότι χρήζει βελτιώσεων, σε πρώτη φάση είναι ικανό να δώσει λύση στο πρόβλημα. Αρκεί οι δημοτικές αρχές και τα συνδικάτα των εργαζομένων στους ΟΤΑ να μελετήσουν τις σχετικές διατάξεις και τις δυνατότητες που δίνονται για τη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων

Του Βασίλη Δρακόπουλου και της Ιλεάνας Σακκά*

Το τελευταίο διάστημα τα εργατικά ατυχήματα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Δυστυχώς και με την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, παρ' ότι χρήζει βελτιώσεων, σε πρώτη φάση είναι ικανό να δώσει λύση στο πρόβλημα. Αρκεί οι δημοτικές αρχές και τα συνδικάτα των εργαζομένων στους ΟΤΑ να μελετήσουν τις σχετικές διατάξεις και τις δυνατότητες που δίνονται για τη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων.

Όμως πώς να εφαρμόσουν οι δήμοι (και το ευρύτερο Δημόσιο) τη νομοθεσία για την «υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων» όταν, είτε αγνοώντας την παροχή τέτοιων υπηρεσιών στους εργαζομένους τους είτε υποβαθμίζοντας αυτές τις υπηρεσίες, προβαίνουν σε ετήσιες προκηρύξεις «μειοδοτικών διαγωνισμών» ειδικού επιστημονικού προσωπικού (τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας) που προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν. 3850/2010) αντί των μόνιμων συμβάσεων, αφού οι υποχρεώσεις τους αυτές προς τους εργαζόμενους είναι πάγιες; Αντί της δημιουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης;

Οι δε προκηρύξεις «μειοδοτικών διαγωνισμών» γίνονται σύμφωνα με το... Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου» (Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπάγονται οι προμήθειες αγαθών που εκτελούνται από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που αποτελούν οργανισμούς της καθ' ύλην Αυτοδιοίκησης), ως αν αναζητούσαν αντί για επιστημονικές υπηρεσίες, αναλώσιμα αγαθά, όπως καύσιμα, γραφική ύλη, τρόφιμα, ανταλλακτικά κ.λπ.

Πώς να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να προασπιστούν η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων όταν για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας προσλαμβάνονται, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, λόγω χαμηλών προσφορών... χειρουργοί στους «μειοδοτικούς διαγωνισμούς» και όχι ειδικοί γιατροί εργασίας;

Πότε οι δήμοι, οι Περιφέρειες και το ευρύτερο Δημόσιο θα ενδιαφερθούν για την πρόληψη και της προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων τους και όχι για την τυπική κάλυψη μιας νομοθετικής τους υποχρέωσης;

Πότε θα ασχοληθεί σοβαρά το συνδικαλιστικό κίνημα με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, προχωρώντας στην εκλογή Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, που θα διαβουλεύονται με τον εργοδότη, παρουσία του ειδικού γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, απαιτώντας τις ενδεδειγμένες υπηρεσίες από τους εργοδότες;

Πότε η Πολιτεία θα καταργήσει τους απαράδεκτους για παροχή επιστημονικών υπηρεσιών «μειοδοτικούς διαγωνισμούς»; Πότε θα υποχρεώσει και θα επιβάλει τη δημιουργία Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων;

Προτάσεις υπάρχουν και βρίσκονται στα γραφεία των συναρμόδιων υπουργείων.

* Ο Βασίλης Δρακόπουλος είναι γιατρός εργασίας και η Ιλεάνα Σακκά πρώην εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ στο ΣΥΑΕ

Δείτε όλα τα σχόλια