Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Τα ιδιωτικά συμφέροντα αντεπιτίθενται...

Αδυσώπητος αγώνας για τον πολιτικό έλεγχο του ΕΟΠΠΕΠ - Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις κατά της διευθύνουσας συμβούλου Ελένης Γιαννακοπούλου

Του ειδικού συνεργάτη

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είναι ένας οργανισμός με τεράστιο εύρος αρμοδιοτήτων, άμεσα συναρτημένων με κομβικές διαδικασίες ρύθμισης της αγοράς εργασίας. Χειρίζεται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό, συνθέτει και θεσμοθετεί Επαγγελματικά Περιγράμματα με αντίστοιχες επιπτώσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των αντίστοιχων ειδικοτήτων, πιστοποιεί όλα τα πτυχία επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ, ΣΕΚ κ.λπ.) και διά βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) με αντίστοιχες επιπτώσεις στις αμοιβές των εργαζομένων, αναγνωρίζει ισοτιμίες πτυχίων επαγγελματικής κατάρτισης και παρέχει αντίστοιχα δικαιώματα εισόδου στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, ο ΕΟΠΠΕΠ ελέγχει και πιστοποιεί όλες τις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης (κτήρια ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων διά βίου μάθησης), αλλά και τα περιεχόμενα των σπουδών που παρέχονται σ’ αυτές μέσα από τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία θεσμικά οφείλει να ασκεί. Είναι σαφές ότι ο πολιτικός έλεγχος του ΕΟΠΠΕΠ από συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα, φορείς και πρόσωπα και ο αντίστοιχα υποβαθμισμένος ρόλος του κράτους είναι μια επιδίωξη ο βαθμός επιτυχίας ή αποτυχίας της οποίας έχει μεγάλη σημασία στους καιρούς που ζούμε και στο εργασιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.

Για χρόνια ο Οργανισμός αυτός αποτέλεσε όχημα άσκησης ευνοϊκών για τους εργοδότες πολιτικών, δυστυχώς με τη συναίνεση των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ. Για παράδειγμα, αντιτάχθηκαν στην αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό και κατά συνέπεια στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θεσμοθετήθηκε το 2015, έπειτα από πολύχρονη καθυστέρηση και ενώ ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ Μ. Κουρουτός είχε μεταβεί στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο 2015 με δαπάνη ΕΟΠΠΕΠ και στη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων αντιτάχθηκε στην έγκριση της αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό. Ή φέτος για πρώτη φορά γίνονται εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων ιδιωτικών ΙΕΚ νέου τύπου (ιδρύθηκαν το 2011) ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να εργάζονται ως ειδικευμένοι και όχι ως μαθητευόμενοι επαγγελματίες. Παράλληλα, βέβαια, διά του ΕΟΠΠΕΠ εξυπηρετήθηκαν συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια τα συμφέροντα μεγάλων ιδιωτικών σχολείων και ΙΕΚ.

Για να υπάρχουν, όμως, αυτές οι δυνατότητες έπρεπε να υπάρχει και είχε διαμορφωθεί ένα περιβάλλον λειτουργικής αυθαιρεσίας, διοικητικής ανομίας και αδιαφανούς οικονομικής διαχείρισης, διά της οποίας ήταν εφικτός ο εκμαυλισμός των διευθυντικών στελεχών του Οργανισμού.

Η αυθαιρεσία στη λειτουργία και διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ εξασφαλιζόταν μέχρι σήμερα από τη μη ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας, όπως προβλέπει ο ιδρυτικός του νόμος και θέτει μάλιστα εξάμηνη προθεσμία για τη θεσμοθέτησή του. Όμως, από την ίδρυσή του (2013) μέχρι σήμερα ο ΕΟΠΠΕΠ λειτουργεί χωρίς κανονισμό και διοικείται με αποφάσεις του Δ.Σ. και του δ/ντος συμβούλου, με αποτέλεσμα πλήθος παρατυπιών και αμφιλεγόμενων νομικά και διοικητικά αποφάσεων, μέχρι του σημείου να αποφασίζει το Δ.Σ. τη μη εφαρμογή νόμων ή τη μη υλοποίηση αποφάσεων του υπουργείου Παιδείας.

Αντίστοιχα, ο εκμαυλισμός των υπηρεσιακών στελεχών του προσφερόταν με παχυλούς μισθούς, επιδόματα και αποζημιώσεις, την απονομή των οποίων αποφάσιζε του Δ.Σ. με ποικίλα τεχνάσματα παρά τις περί του αντιθέτου νομικές προβλέψεις. Έτσι μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί στον ΕΟΠΠΕΠ οι νόμοι για το ενιαίο μισθολόγιο Ν. 4024/2011) και τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων του (Ν. 4354/20015), αλλά ούτε και οι συστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπάλληλοι, οι οποίοι μισθοδοτούνται με πολλαπλάσια από τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ. (!) και να έχουν σήμερα (μετά από όλες τις περικοπές των Μνημονίων) μισθό της τάξης των 3.000 και 4.000 ευρώ.

Οι οικονομικοί πόροι του ΕΟΠΠΕΠ προέρχονται από προγράμματα του ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα και παράβολα πιστοποιούμενων φορέων και πολιτών. Οι πόροι αυτοί κατασπαταλήθηκαν μέχρι σήμερα σε έργα και μελέτες αμφίβολης χρησιμότητας, κάποια από τα οποία μάλιστα δεν εκτελέστηκαν ποτέ, αλλά πληρώθηκαν, καθώς και σε πολυδάπανα ταξίδια των διευθυντικών στελεχών του ή σε εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων των διοικήσεών του. Βέβαια, στην ανάθεση μελετών του ΕΟΠΠΕΠ με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις τη μερίδα του λέοντος είχα το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

Την ίδια στιγμή, σε όλες τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες του ΕΟΠΠΕΠ αγνοείται το κόστος τους, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να έχει οδηγηθεί στα όρια της οικονομικής του επιβίωσης και να διασωθεί με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την οικονομική ενίσχυσή του από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.

Εδώ και τρεις μήνες ανέλαβε, έπειτα από δημόσια προκήρυξη και κρίση, τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου η δρ. Ελένη Γιαννακοπούλου, η οποία, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, πολλά από τα οποία συνάγονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, έχει επιδοθεί σε αγώνα επιβολής της νομιμότητας στη διοικητική λειτουργία και στην οικονομική διαχείριση του ΕΟΠΠΕΠ, σε προσπάθεια ελέγχου και θεσμοθέτησης κανόνων διαφάνειας στην οικονομική του διαχείριση καθώς και εξορθολογισμού των δαπανών και περιστολής της σπατάλης και παράλληλα προωθεί την αναδιάρθρωση των λειτουργιών του, τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του και την αναδιάταξη του προσωπικού του. Οι ενέργειες αυτές συνεπάγονται μεταξύ άλλων και τη διάλυση των μηχανισμών διοικητικής και οικονομικής αδιαφάνειας, οι οποίοι κυριαρχούν στον ΕΟΠΠΕΠ και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Αυτές οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης του κρατικού ελέγχου του ΕΟΠΠΕΠ συνάντησαν λυσσαλέες αντιδράσεις, στις οποίες έχουν επιστρατευθεί γκαιμπελικές μέθοδοι με ναυαρχίδα την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», το οποίο έχει δρομολογήσει μια τυπική «δολοφονία χαρακτήρα» με ανυπόστατες καταγγελίες και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς εναντίον της «Συριζαίας» διευθύνουσας σύμβουλου του ΕΟΟΠΕΠ, η οποία τα βάζει με τις εικόνες της Παναγίας ή τους «αθώους» εργαζόμενους.

Στην εκστρατεία αυτή συμπράττουν δυστυχώς οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ Μιχ. Κουρουτός, της ΑΔΕΔΥ Οδ. Ντριβαλάς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ Ι. Παπαργύρης (υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσ/νίκη), συνεπικουρούμενοι από τις ηγεσίας των οργανώσεών τους, οι οποίες με επιστολή τους στον πρωθυπουργό ζητούν την αποπομπή της κας Γιαννακοπούλου διαφωνώντας φυσικά με τις ενέργειές της και διακηρύσσοντας, εν είδει ανεκδότου, ότι «η όποια απόπειρα αναδιάρθρωσης του ΕΟΠΠΕΠ πρέπει να γίνει με αυστηρά θεσμικές και δημοκρατικές διαδικασίες και όχι με αυταρχισμό, ρεβανσιστική διάθεση (sic) και δεσποτικές νοοτροπίες». Όπως, φαντάζομαι, αναδιαρθρώνουν οι ίδιοι τις επιχειρήσεις τους και συμπεριφέρονται στους εργαζομένους τους.

Το επίδικο, όμως, που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από εικόνες και σταυρουδάκια ούτε να συσκοτιστεί με δεκάρικους περί δημοκρατίας, είναι ο πολιτικός έλεγχος του ΕΟΠΠΕΠ από «κατάλληλο» διευθύνοντα σύμβουλο και ανύπαρκτο ή έστω ασαφές πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.

 

Δείτε όλα τα σχόλια