Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί και παραγωγική ανασυγκρότηση

Στον νέο ενεργειακό σχεδιασμό αναπόσπαστο κομμάτι πρέπει να αποτελέσουν και οι λεγόμενοι ενεργειακοί συνεταιρισμοί ως βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση....

Στον νέο ενεργειακό σχεδιασμό αναπόσπαστο κομμάτι πρέπει να αποτελέσουν και οι λεγόμενοι ενεργειακοί συνεταιρισμοί ως βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που αφορά τους Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς ή Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), θα δίνεται η δυνατότητα σε δήμους, περιφέρειες, επιχειρήσεις αλλά και σε φυσικά πρόσωπα, μέσω σχημάτων συνεργατισμού, να δραστηριοποιούνται ως παραγωγοί ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στον ενεργειακό χάρτη της εκάστοτε περιοχής.

Μέσα από τις Ενεργειακές Κοινότητες προωθείται η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, με σκοπό την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση καθώς και τη διανομή ενέργειας προς όφελος των μελών τους.

Οι Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί συγκαταλέγονται στους αστικούς συνεταιρισμούς και ως ελάχιστος αριθμός για την ίδρυση τους είναι τα 5 μέλη. Θεωρούνται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα, όταν τα μέλη είναι τουλάχιστον 15 (φυσικά πρόσωπα), να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με σκοπό τη διάχυση των κερδών στα μέλη.

Το πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, σε ό,τι αφορά τα περί ενεργειακών συνεταιρισμών, είναι το γεγονός πως «ανοίγει ο δρόμος» ώστε οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) να μπορούν να εγκαταστήσουν για λογαριασμό τους, κυρίως φωτοβολταϊκές μονάδες ή ακόμη και μονάδες διαχείρισης πρώτων υλών από βιομάζα μέσω της αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων αστικών και γεωργικών αποβλήτων στο πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ειδικότερα, οι ΤΟΕΒ αποτελούν συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής (Ν. 414/1976) και έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Έτσι θα μπορούν μέσα από ίδια συμμετοχή ή από εγκεκριμένα σχέδια να χρηματοδοτούνται για την εγκατάσταση και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μονάδων. Με αυτό το σκεπτικό ο κάθε οργανισμός, συνάπτοντας σύμβαση με τη ΔΕΗ. θα μπορεί πρωτίστως να καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες που απαιτούνται για την άρδευση και, επίσης, θα μπορούν να πωλούν και μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε με αυτό τον τρόπο να μειωθούν τα χρέη τους προς την ίδια τη ΔΕΗ.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι οργανισμοί αυτοί απαξιώθηκαν από μέρους των αγροτών, καθώς και από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που τους χρησιμοποιούσε ως μέσο «πολιτικής διπλωματίας». Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως όταν τα χρέη τους συσσωρεύονταν, τότε τοπικοί βουλευτές «φρόντιζαν» για επιχορηγήσεις, και στην ουσία τα προβλήματα δεν λύνονταν· απλώς μεταφέρονταν στα επόμενα χρόνια. Έτσι οδηγηθήκαμε στις σημερινές καταστάσεις νοσηρότητας, με τους περισσότερους τέτοιους οργανισμούς να χρωστούν χιλιάδες ευρώ στη ΔΕΗ και με ορισμένους να έχουν διακόψει τη λειτουργία τους· κάτι που προφανώς επιφέρει πλήγμα στην τοπική αγροτική οικονομία.

Συνεκτιμώντας το γεγονός πως αγροτική παραγωγή δίχως άρδευση δεν μπορεί να υπάρξει, πρέπει να δοθεί το «έναυσμα» για να απεγκλωβιστούν από το τέλμα που έχουν περιέλθει λόγω αυξημένων χρεών και να επιτραπεί η επαναλειτουργία όσων ΤΟΕΒ βρίσκονται σε «αδράνεια», αρκεί βέβαια να το επιδιώξουν από την πλευρά τους. Εδώ όμως χρειάζεται και η αρωγή της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ώστε να υπάρξει η ανάλογη ενημέρωση, η αξιοποίηση Γεωτεχνικού προσωπικού και -αν χρειαστεί- το θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Φυσικά, ας μην αποκλείουμε και το ενδεχόμενο μετατροπής των ΤΟΕΒ σε εξ ολοκλήρου ενεργειακούς συνεταιρισμούς ως μία λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Με όλα τα παραπάνω εκτιμώ πως ο νόμος περί ενεργειακών συνεταιρισμών καθίσταται επιτακτικός και συνάμα επιβεβλημένος για την αγροτική οικονομία στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

 

* O Xρήστος Σαλτογιάννης είναι γεωπόνος Π.Ε., μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας

Δείτε όλα τα σχόλια