Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Υπάρχει και άλλη ζωή για τους Ρομά

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

"Είχανε το φέρσιμο των δένδρων και των κυμάτων που δέχονται τον άνεμο και τη βροχή, δέχονται τη νύχτα και τον ήλιο χωρίς ν’ αλλάζουν μέσα στην αλλαγή".

Γιώργος Σεφέρης

 

Στις 8 Απριλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ρομά, των τόσο γνωστών και συνάμα τόσο άγνωστων... Οι τσιγγάνικοι καταυλισμοί, αποκομμένοι συνήθως απ’ τον ιστό των πόλεων, κρύβουν έναν όμορφο και διαφορετικό πολιτισμό. Έναν πολιτισμό όμως, συχνά παρεξηγημένο και υποτιμημένο ή ακόμα και ενοχλητικό. Οι κοινωνίες των Ρομά έχουν τη δική τους ξεχωριστή δομή και κουλτούρα. Προφανώς έχουν δυνατότητες και αδυναμίες, αρνητικά στερεότυπα, αγκυλώσεις αλλά και αξιοθαύμαστες επιδόσεις και προοπτικές.

Από το στερεότυπο «οι γύφτοι είναι καταραμένοι επειδή έφτιαξαν τα καρφιά που σταύρωσαν τον Χριστό», έως την εθνοκάθαρση των ναζί, που έστειλαν στα κρεματόρια εκατοντάδες χιλιάδες Τσιγγάνους, οι ενδιάμεσες συνιστώσες της συνισταμένης του ρατσισμού που υπέστησαν και υφίστανται, είναι άπειρες.

Στην Ελλάδα, τουλάχιστον, οι αρνητικοί συνειρμοί εναντίον των Ρομά συντηρούνται εν μέρει από την αυξημένη εγκληματικότητα μεταξύ των Τσιγγάνων, που δεν οφείλεται βέβαια σε κάποιο εγγενές χαρακτηριστικό της φυλής, αλλά στα υψηλά επίπεδα φτώχειας στις τάξεις τους και στην αδυναμία ή άρνηση τους να ενσωματωθούν με τους τοπικούς πληθυσμούς. Όμως η ύπαρξη κοινωνικά υποτελών πολιτισμικών ομάδων, όπως οι Ρομά, αποτελεί πολιτικό και κοινωνικό σκάνδαλο που συρρικνώνει τη Δημοκρατία.

Η κοινωνική ένταξη, η ισότιμη συνύπαρξη και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους παραμένουν και σήμερα ζητήματα που η ελληνική πολιτεία καλείται να διαχειριστεί με αποτελεσματικό τρόπο. Οι διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η απομόνωση που αντιμετωπίζουν είναι στοιχεία αλληλένδετα και αλληλοτροφοδοτούμενα. Ο αποκλεισμός τους δεν έχει μόνο κοινωνική διάσταση, αλλά συνεπάγεται και μεγάλες άμεσες δαπάνες για τον δημόσιο προϋπολογισμό, καθώς και έμμεσες δαπάνες λόγω απώλειας παραγωγικότητας.

Η πολυπλοκότητα και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των προβλημάτων απαιτεί βιώσιμες λύσεις στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές της άνισης μεταχείρισης των Ρομά, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, τα εμπόδια στην αγορά εργασίας, ο διαχωρισμός στη στέγαση και σε άλλους τομείς, καθώς και η κακή κατάσταση της υγείας είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα.

Η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να αναπτύξει Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Μία στρατηγική που θα πρέπει να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς: στην στέγαση, την Εκπαίδευση, την Απασχόληση και την Υγειονομική περίθαλψη. Όμως μία τέτοια στρατηγική οφείλει να στηρίζεται στη συμμετοχή των ίδιων, γιατί μόνο τότε μπορεί να είναι αποτελεσματική. Δεν θα είναι φιλανθρωπική αλλά ουσιαστική που θα οδηγήσει σταδιακά και σταθερά στην αυτοοργάνωση τους, στην άρση του αποκλεισμού και στη δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής τους ένταξης.

Σήμερα, για πρώτη φορά και χωρίς πολιτική υποκρισία αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση αυτό το ζήτημα. Το υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο μιας ενιαίας και συγκροτημένης Κοινωνικής Πολιτικής, έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, καθώς οι συμπολίτες μας αυτοί αποτελούν μια από τις έξι κατηγορίες των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η Στρατηγική περιλαμβάνει την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μέχρι το 2020 και στηρίζεται σε 4 άξονες, αντίστοιχους με τα κυριότερα προβλήματά τους.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η Στρατηγική για τους Ρομά προϋποθέτει την άριστη συνεργασία της κυβέρνησης με την Τοπική και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Για τον σκοπό τίθεται σε λειτουργία ο Εθνικός Μηχανισμός Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής και παρακολουθεί όλες τις πολιτικές του Κράτους και στις έξι ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, αξιολογεί, σχεδιάζει, τεκμηριώνει άμεσα και ηλεκτρονικά, με όλα τα στοιχεία που διαθέτει το υπουργείο, οι 13 Περιφέρειες και οι 325 δήμοι της χώρας. Αυτό εξασφαλίζει δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα, ομοιογένεια, σχετικά μικρό κόστος, ταχύτητα, έλεγχο και διαφάνεια της εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Θεμέλιο του συστήματος αποτελούν τα 256 Κέντρα Κοινότητας που θα εγκατασταθούν στους δήμους της χώρας, ως ένα είδος “one stop shop”, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες που τους αφορούν. Με αξιοπρέπεια και χωρίς διαμεσολάβηση ή πελατειακές πρακτικές.

Η αθλιότητα και η υποβάθμιση στην οποία είχε περιέλθει η ζωή των Ρομά φτάνει στο τέλος της. Μέσα στο 2017 θα υπάρξουν παραδείγματα τα οποία θα δείχνουν ότι υπάρχει και άλλη ζωή γι’ αυτούς. Η Θεανώ Φωτίου, η υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κινείται με ταχείς ρυθμούς ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αυτό αποτελεί χρέος της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας και ρητή δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησής μας.

 

Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλα τα σχόλια