Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Από το... δωρεάν WiFi στο γρήγορο Ιnternet

Σύμπραξη ιδιωτικού-δημόσιου τομέα στις απομακρυσμένες περιοχές

Ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες για τους κατοίκους των πιο απομακρυσμένων περιοχών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια φέρνει το γρήγορο Ιnternet, το οποίο παρέχεται πλέον και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Το έργο «Rural Broadband» του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, δηλαδή την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και υλοποίησε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Το έργο εξασφαλίζει την πρόσβαση σχεδόν 3.700 οικισμών της χώρας, με περισσότερους από 525.000 κατοίκους αγροτικών, ορεινών, νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών της Ελλάδας στο γρήγορο Ιnternet και σε υπηρεσίες ευρυζωνικότητας.

Οι περιοχές, που μέχρι σήμερα τελούσαν σε ένα καθεστώς ιδιότυπου «ψηφιακού αποκλεισμού», πλέον θα συνδέονται στο Διαδίκτυο με ταχύτητες ώς 50Mbps, απολαμβάνοντας όλες τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεϊατρική, τηλε-εκπαίδευση κ.λπ.), με όρους ισότιμους με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας. Τα οφέλη για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας θα είναι άμεσα και σημαντικά.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς σημείωσε: «Η ψηφιακή ανάπτυξη και οι τηλεπικοινωνίες μπορούν, αναμφίβολα, να λειτουργήσουν ως η ατμομηχανή στην πορεία της Ελλάδας προς ένα πολύ καλύτερο αύριο, μετατρέποντας τη χώρα σε κόμβο εμπορίου και τηλεπικοινωνιών. Στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και του υπουργείου είναι τα οφέλη της νέας εποχής να τα απολαύσουν ισότιμα, όλοι οι Έλληνες. Χωρίς γεωγραφικούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Το γρήγορο Ίντερνετ θα φέρει άμεσα και πολύ σημαντικά οφέλη, τόσο μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όσο και μέσω της σημαντικής ενίσχυσης της τοπικής ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη κρίσιμων για τη χώρα υποδομών, για ένα έργο που κινητοποιεί τον ιδιωτικό τομέα σε περιοχές οι οποίες δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον. Με απλά λόγια, ακριβώς στις περιοχές όπου το γρήγορο Ίντερνετ δεν θα έφτανε ποτέ αν δεν υπήρχε η παρέμβαση της Πολιτείας. Το Δημόσιο, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και με την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, ανοίγει την πόρτα της ψηφιακής εποχής ισότιμα, σε όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Τελικά, είναι θέμα Δημοκρατίας».

Το «Rural Broadband», στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 'Λευκές' Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», υλοποιείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Το «Rural Broadband» αναπτύσσεται σε 804 οικισμούς 19 νομών της Βόρειας Ελλάδας, σε 1.411 οικισμούς 15 νομών της Στερεάς Ελλάδας και σε 1.443 οικισμούς 17 νομών της Νότιας Ελλάδας.

 

Δείτε όλα τα σχόλια