Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια η δημιουργικότητα χρησιμοποιείται ακόμη και στην οικονομία και συνδέεται με τη γενικότερη οικονομική και πολιτική κρίση που περνά ο πλανήτης. Σ' αυτήν τη χρήση υπονοείται πως οι νέες γενιές πρέπει οπωσδήποτε να βρουν λύσεις στα προβλήματα που κληρονομούν και να αναπτύξουν την ικανότητα να επιβιώνουν και να ανθούν σε έναν χαοτικό κόσμο.

www.oanagnostis.gr

Δημιουργικός, δημιουργική, δημιουργικό...

 

Στην εποχή μας το επίθετο αυτό χρησιμοποιείται συχνότερα από ποτέ. Μερικές από τις χρήσεις του είναι: δημιουργική ανάγνωση, δημιουργική γραφή, δημιουργική σκέψη, δημιουργική διδασκαλία, δημιουργική μάθηση. Όλες αυτές οι έννοιες χρησιμοποιούνται πολλές φορές αδιάκριτα και γίνονται κοινοί τόποι χωρίς να συνοδεύονται πάντα από τον ανάλογο προβληματισμό για την ίδια τη σημασία της έννοιας δημιουργικότητα [...]

Τα τελευταία χρόνια η δημιουργικότητα χρησιμοποιείται ακόμη και στην οικονομία και συνδέεται με τη γενικότερη οικονομική και πολιτική κρίση που περνά ο πλανήτης. Σ' αυτήν τη χρήση υπονοείται πως οι νέες γενιές πρέπει οπωσδήποτε να βρουν λύσεις στα προβλήματα που κληρονομούν και να αναπτύξουν την ικανότητα να επιβιώνουν και να ανθούν σε έναν χαοτικό κόσμο. Μιλούμε για δημιουργική οικονομία, για συμβούλους δημιουργικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σ' αυτές τις χρήσεις το διακύβευμα είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση των προϊόντων και η κατάκτηση νέων αγορών. Έτσι είναι, οι έννοιες διαρκώς μεταμορφώνονται για διάφορες χρήσεις και σκοπούς.

Νομίζω πως η τόση χρήση θα πρέπει να μας παρακινήσει να δούμε την έννοια όχι ως αυτονόητη, αλλά ως πηγή ερωτημάτων. Λ.χ. ποια είναι η σχέση της με τον γραμματισμό; Και οι δύο έννοιες είναι προσφιλείς στην εκπαίδευση, αλλά σαν ξεκομμένες η μία από την άλλη. Η δημιουργικότητα με τον γραμματισμό συνδέονται απόλυτα και το καταλαβαίνουμε αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε τη δημιουργική ανάγνωση: [...] Η δημιουργική ανάγνωση μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, μπορεί να σε πληροφορήσει, να σε κινητοποιήσει, να σε εμπνεύσει και να σε αφυπνίσει. Όταν πάλι λέμε δημιουργική γραφή, τι εννοούμε; Μπορεί να υπάρχει και γραφή που δεν είναι δημιουργική; Υπό ποιες προϋποθέσεις η πράξη της γραφής είναι δημιουργική και υπό ποιες μη δημιουργική; Εξαρτάται από το είδος του κειμένου; Τα λογοτεχνικά κείμενα γιατί εξ ορισμού είναι πιο δημιουργικά από τα πληροφοριακά ή τα επιστημονικά;

Πίσω όμως και από την ανάγνωση και τη γραφή βρίσκεται η δημιουργική σκέψη. Ορίζεται συνήθως ως παραγωγή νέων ιδεών. Οι νέες ιδέες όμως μπορούν να γεννηθούν χωρίς γερές γνωστικές βάσεις; Για να παραβείς τους κανόνες και να πρωτοτυπήσεις δεν πρέπει να γνωρίζεις τους κανόνες; Και πώς κατακτάς τη γνώση αν όχι μέσα από μια κριτική διαδικασία μάθησης; Και η κριτική διαδικασία μάθησης δεν είναι μια κοινωνική διαδικασία; Άρα μιλούμε για την κοινωνική διάσταση της δημιουργικής διαδικασίας και αναζητούμε τον ρόλο των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας∙ που πάει να πει τον ρόλο των ανθρωπίνων σχέσεων. Διότι πριν από τη δημιουργική σκέψη, τη δημιουργική ανάγνωση, τη δημιουργική γραφή και τα οποιαδήποτε προϊόντα της υπάρχει η δημιουργική στάση. Κι αυτή είναι η πιο δύσκολη στο να οριστεί και να επιτευχθεί.

 

* Απόσπασμα από το άρθρο της Βενετίας Αποστολίδου, αναπληρώτριας καθηγήτριας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο ΑΠΘ

Δείτε όλα τα σχόλια