Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η τιμή και το χρήμα

(...) Αυτό που έχει σημασία, δεν είναι κυρίως πόσα έχει ο καθένας μας, αλλά πώς τα απόκτησε και πώς τα διαθέτει. Η Αριστερά δεν χρειάζεται να γίνει μια σέχτα με οικονομικά και καταγωγικά προαπαιτούμενα, όπως θα την ήθελαν όσοι τάχα την κρίνουν αυστηρά. Είναι όφελος για την Αριστερά ...

Η ΕΠΟΧΗ

Η τιμή και το χρήμα

(...) Αυτό που έχει σημασία, δεν είναι κυρίως πόσα έχει ο καθένας μας, αλλά πώς τα απόκτησε και πώς τα διαθέτει. Η Αριστερά δεν χρειάζεται να γίνει μια σέχτα με οικονομικά και καταγωγικά προαπαιτούμενα, όπως θα την ήθελαν όσοι τάχα την κρίνουν αυστηρά. Είναι όφελος για την Αριστερά που προσέλκυε πάντοτε ανθρώπους προερχόμενους από τάξεις που τα συμφέροντά τους αντιτίθενται στους δικούς της διακηρυγμένους στόχους. Και είναι έπαινος για τους ανθρώπους που αποποιούνται την καταγωγή τους και αποφασίζουν να έρθουν σε αντίθεση μ' αυτήν. Υποχρέωση της Αριστεράς είναι να βρίσκει αποτελεσματικούς τρόπους να τους εντάσσει στη συλλογική δράση της για έναν λόγο παραπάνω: αποτελούν την απόδειξη της δύναμης των ιδεών της και προαναγγέλλουν την επικράτησή τους.

Μια πλευρά αυτής της συλλογικής δράσης είναι και η προφύλαξή τους από αστοχίες ή κακοτοπιές, οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν αντανάκλαση όχι μόνο στο πρόσωπό τους, αλλά και στην εικόνα της Αριστεράς. Αυτό οφείλουμε όλοι μας να το επιζητούμε. Είναι ένδειξη ωριμότητας και αυτοπεποίθησης η αναγνώριση και η διόρθωση τέτοιων αστοχιών, και πρέπει να μάθουμε να την επιζητούμε. Με στόχο την ενίσχυση των ουσιαστικών δεσμών μας με την Αριστερά και το εργατικό κίνημα. Όπως είναι εθελοντική η ένταξη καθενός μας στην Αριστερά, έτσι είναι και η διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων. Εκείνο που έχει σημασία είναι αν θα κερδίσουμε ιδεολογικά έναν άνθρωπο. Γιατί αν τον χάσουμε ιδεολογικά, δεν ωφελεί που θα του έχουμε νωρίτερα "δημεύσει" την περιουσία.

Από το άρθρο του Χ. Γεωργούλα, 22.12.2013

Δείτε όλα τα σχόλια