Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Κτηματολόγιο: Πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο φτηνά για τον πολίτη

Σε εξέλιξη η κτηματογράφηση σε 36 Περιφερειακές Ενότητες - Ψηφίστηκαν οι διατάξεις για το Κτηματολόγιο

Την επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας σύνταξης του Κτηματολογίου επ' ωφελεία του πολίτη αλλά και τη διευκόλυνση υλοποίησης της οριστικής περιφερειακής δομής του δημόσιου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο προβλέπει σειρά διατάξεων νόμου του ΥΠΕΝ που ψηφίστηκε την Πέμπτη (έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις). Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η τελική φάση κτηματογράφησης του υπολοίπου 62% της έκτασης της χώρας.

Η έναρξη συλλογής δηλώσεων, που εγκαινιάστηκε από τα Δωδεκάνησα στις 19 Νοεμβρίου του 2018, έχει επεκταθεί σε 36 συνολικά Περιφερειακές Ενότητες της χώρας μέχρι τώρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον μήνα με την προσθήκη ακόμη εννέα Περιφερειακών Ενοτήτων. Ήδη στις πρώτες περιοχές έχει εκπνεύσει η τρίμηνη προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και δίδεται παράταση 45 ημερών. Κατά τη συνήθη πρακτική, η προθεσμία αυτή διαρκεί έξι μήνες, όσο για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικού Δημόσιο.

Από τις 32 μελέτες με τις οποίες κλείνει το κεφάλαιο κτηματογράφηση στην Ελλάδα, εκκρεμότητα δεκαετιών, και συμβασιοποιήθηκαν στην εκπνοή του 2017, οι 27 εκτελούνται. Απομένουν πέντε μελέτες λόγω δικαστικών προσφυγών μεταξύ των αναδόχων (Θεσπρωτία - Κέρκυρα, Κυκλάδες, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο η δεύτερη μελέτη).

Οι αλλαγές

Με τις νέες διατάξεις (άρθρα 56 και 57) τροποποιούνται, αποσαφηνίζονται, συμπληρώνονται οι νόμοι του 1995, του 1998, όπως και ο ιδρυτικός Νόμος 4512/2018 του δημόσιου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στον οποίο περιήλθαν και οι αρμοδιότητες των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων. Αυτές, σταδιακά, με την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων, θα ασκούνται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, τα 17 κτηματολογικά γραφεία και τα 75 υποκαταστήματα.

Ειδικότερα, προβλέπεται στις υπό κτηματογράφηση περιοχές κατά την προανάρτηση (μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων) οι δικαιούχοι, οι οποίοι εντοπίζουν σφάλματα κατά την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, είτε γεωμετρικών στοιχείων (θέση, όρια, εμβαδόν του ακινήτου) είτε συνδέονται με τους τίτλους χωρίς να αφορούν θέματα δικαστικής διεκδίκησης, να μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις διόρθωσης για τις οποίες συντάσσεται υποχρεωτικά έκθεση από το γραφείο κτηματογράφησης προκειμένου να μεταβληθούν τα στοιχεία της ανάρτησης αιτιολογημένα και δεν απευθύνονται πλέον σε επιτροπές ενστάσεων, οι οποίες επιβάρυναν τους εμπλεκόμενους με κόστος και χρόνο. Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για εκτεταμένα σφάλματα, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις προάσπισης δημοσίου συμφέροντος, παραπέμπονται με απόφαση του φορέα σε Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης, οι οποίες συγκροτούνται για τον σκοπό αυτό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και στις περιφερειακές υπηρεσίες.

* Υποχρεωτικά, χωρίς επικύρωση, τα αντίγραφα των πράξεων και των περιλήψεων των πράξεων αποστέλλονται από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο στο γραφείο κτηματογράφησης αμέσως μετά την καταχώρισή τους, προκειμένου να ενημερώνεται συνεχώς η κτηματολογική βάση μέχρι την περαίωση της κτηματογράφησης.

Απαλλαγή από τέλη

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος και δικαίωμα τα πιστοποιητικά, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα που εκδίδονται από τα βιβλία των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων προκειμένου αυτά να συνυποβληθούν με την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος (π.χ. η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος, η λανθασμένη αναγραφή στοιχείων στην ανάρτηση τίτλου κτήσης) ή γεωμετρικών στοιχείων.

Και σήμερα ο πολίτης μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου ατελώς, όμως ορισμένοι εκ των άμισθων υποθηκοφυλάκων είχαν αναπτύξει με το αζημίωτο ιδιότυπες φάμπρικες, π.χ. χρέωση 9 ευρώ ανά αίτηση, ή όταν επρόκειτο να εξετάσουν το αίτημα διόρθωσης πλήρωνε ο πολίτης το κόστος των αντιγράφων από το αρχείο που τηρούν οι ίδιοι, το οποίο μπορεί να φτάνει και να ξεπερνά τα 1.000 και τα 1.500 ευρώ κ.λπ. Τα ποσά αυτά καταβάλλονταν και το αίτημα διόρθωσης μπορεί να απορριπτόταν...

Με άλλη διάταξη, μειώνεται το διοικητικό κόστος της διαδικασίας του προδικαστικού ελέγχου (από τις τεχνικές υπηρεσίες του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο) της συμβατότητας των αιτημάτων γεωμετρικών μεταβολών λόγω διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών που υποβάλλονται ενώπιον των δικαστηρίων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των εργαλείων ελέγχου συμβατότητας που παρέχει η τηρούμενη ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων, με την υποχρεωτική πλέον ηλεκτρονική υποβολή όλων των τοπογραφικών διαγραμμάτων που επισυνάπτονται σε εγγραπτέες πράξεις καθώς και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών.

Εισάγεται πρόβλεψη για τη δυνατότητα παράτασης όλων των προθεσμιών που ορίζονται στη διαδικασία κτηματογράφησης όταν η υπό κτηματογράφηση περιοχή "τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έκτακτων γεγονότων, π.χ. σεισμών, πλημμυρών, που, λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι πλέον πολύ συνήθης η πρόκληση και εμφάνισή τους".

Μετάβαση στις περιφερειακές υπηρεσίες

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του φορέα στο να υλοποιήσει εγκαίρως τη σταδιακή μετάβαση στην οριστική περιφερειακή δομή του, προβλέπεται:

* Η ίδρυση υποκαταστημάτων και κτηματολογικών γραφείων, απεμπλέκοντας την έναρξη λειτουργίας των πρώτων από τα δεύτερα. Έτσι, κατά την αιτιολογική έκθεση, "επιτυγχάνεται η άμεση λειτουργία υποκαταστημάτων και η επιτάχυνση της κατάργησης των αντίστοιχων υποθηκοφυλακείων, εμμίσθων και αμίσθων".

* Η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου υποκαταστήματος ή κτηματολογικού γραφείου σε αναπληρωτή προϊστάμενο καταργούμενου υποθηκοφυλακείου, "προς τον σκοπό της αξιοποίησης των προσώπων της κατηγορίας αυτής για την κάλυψη σχετικών αναγκών που θα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου 4512/2018".

Επιπλέον, εκτός από τις συμβάσεις μίσθωσης των υποθηκοφυλακείων έδρας στα 92 σημεία που προβλέπει ο νόμος (17 κτηματολογικά γραφεία και 75 υποκαταστήματα), δίνεται η δυνατότητα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο να υπεισέρχεται ως μισθωτής και σε συμβάσεις μίσθωσης καταργούμενων υποθηκοφυλακείων για τον σκοπό προσωρινής (το πολύ έως ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών) διατήρησης εκεί του αρχείου για την έρευνα μέχρι να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την ανεύρεση και την προετοιμασία του ενιαίου κτηρίου του υποκαταστήματος ή του κτηματολογικού γραφείου.

Επίσης η κυριότητα του εξοπλισμού των καταργούμενων έμμισθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων περιέρχεται αυτοδίκαια στον φορέα και για την εν λόγω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Ο φορέας μπορεί να υπεισέρχεται σε συμβάσεις προς τρίτους (για συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού) που έχουν συναφθεί από τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία.

Άλλες διατάξεις διευκολύνουν την οικονομική διαχείριση σε κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες, αποσαφηνίζονται θέματα αρμοδιοτήτων, ενώ ο φορέας του Κτηματολογίου μπορεί αυτόνομα να υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα που χρειάζεται το προσωπικό με αξιοποίηση των κρατήσεων του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση).

Εν τω μεταξύ, κατά πληροφορίες, αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο η υλοποίηση εφαρμογών πρωτοκόλλου και ταμείου για τα τρία συστήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Μεταγραφών και Υποθηκών και Ενεχύρου με ίδιους πόρους από τον φορέα, όπως και η κατάργηση των εγχρήματων συναλλαγών στις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα και η αντικατάστασή τους από ηλεκτρονική πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, POS ή επιταγές τράπεζας. Θεωρείται πως έτσι διευκολύνεται το έργο του προσωπικού στις περιφερειακές υπηρεσίες, κυρίως σε ό,τι αφορά το ταμείο και τις αποδόσεις (που θα γίνονται πλέον αυτόματα μέσω της σχετικής εφαρμογής), διευκολύνεται αποφασιστικά ο έλεγχος και η διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών (λ.χ. έλεγχος των εσόδων, των λαθών, των αναγκαίων επιστροφών και των αποδόσεων, διασφάλιση και μεταφορά εισπράξεων σε μετρητά κ.ά.) από την Κεντρική Υπηρεσία του φορέα. Προς τούτο δρομολογείται η κατάρτιση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών).

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Τα μπαζούκας του Μωυσέως

Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας που είχε εξαγγείλει με τυμπανοκρουσίες ο Κ. Μητσοτάκης στις 20 Μαΐου. Οι κυβερνητικές πηγές μιλούσαν τότε για πρόγραμμα «μπαζούκας», το οποίο θα περιλάμβανε όλα τα εργαλεία για τη στήριξη των κλάδων, την τόνωση της ρευστότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις