Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Κίνητρα για ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή

Σχέδιο κανονισμού τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Χαμηλότερη χρέωση για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων, μειώσεις για δήμους με καλές επιδόσεις στην ανακύκλωση

Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων προβλέπει το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τους γενικούς κανόνες τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα δημοτικά τέλη.

Παράλληλα, με πρόταση νομοθετικής ρύθμισης καταργείται το ειδικό τέλος ταφής που είχε θεσμοθετηθεί στο παρελθόν για διάθεση των ανεπεξέργαστων αποβλήτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής και αντικαθίσταται από 1η.7.2019 με την περιβαλλοντική εισφορά στους ΦΟΣΔΑ, το ύψος της οποίας θα συναρτάται από την πρόοδο υλοποίησης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι ανωτέρω ρυθμίσεις από χθες έχουν τεθεί σε διαβούλευση στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ "και θα αναρτηθούν επίσης στο open.gov.gr την επόμενη εβδομάδα, ενώ στάλθηκαν σε ενδιαφερόμενους φορείς προς διάλογο και επεξεργασία (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, δίκτυο ΦΟΔΣΑ, ΕΔΣΝΑ, ΕΕΔΣΑ) και θα παραμείνουν σε διαβούλευση έως τις 21 Ιανουαρίου 2019".

Ειδικότερα, για την τιμολόγηση των υπηρεσιών των ΦΟΣΔΑ προς τους ΟΤΑ καθορίζονται διαφορετικά τιμολόγια ανά παρεχόμενη υπηρεσία. Έτσι, η διάθεση των αποβλήτων (ταφή σύμμεικτων αποβλήτων ή υπολειμμάτων από μονάδες επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων) θα έχει την υψηλότερη χρέωση. Η επεξεργασία των αποβλήτων σε μονάδες μηχανικής, βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) θα έχει χαμηλότερη χρέωση από τη διάθεση, αλλά υψηλότερη από την ανάκτηση αποβλήτων που έχουν χωριστεί στην πηγή. Η ανάκτηση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (βιοαπόβλητα, λοιπά υλικά) θα έχει τη χαμηλότερη χρέωση. Η πρόληψη και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση δεν υπεισέρχονται στη διαχείριση του ΦΟΔΣΑ, αφού τα υλικά αυτά δεν μετατρέπονται σε απόβλητα και οι ΟΤΑ απαλλάσσονται από τα αντίστοιχα κόστη διαχείρισης.

Επιπροσθέτως, η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση και τη χωριστή συλλογή συσκευασιών και βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα) οδηγεί σε μείωση της εισφοράς του στον ΦΟΔΣΑ. Το συνολικό ποσό εισφοράς κάθε ΟΤΑ απομειώνεται από 5% έως 25% ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή ή στον «καφέ» κάδο.

Με την πρόταση νομοθετικής ρύθμισης καταργείται το ειδικό τέλος ταφής (άρθρο 43 του Ν. 4042/2012), το οποίο δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Προέβλεπε από τις αρχές του 2014 την καταβολή 35 ευρώ ανά τόνο ανεπεξέργαστων αποβλήτων για να οδηγηθούν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής και ετήσια αύξηση κατά πέντε ευρώ ανά τόνο έως του ποσού των 60 ευρώ. Τώρα αντικαθίσταται από την περιβαλλοντική εισφορά των 10 ευρώ ανά τόνο μη επεξεργασμένων διατιθέμενων αποβλήτων, θα ισχύσει από 1.7.2019 και αυξάνεται κάθε έτος κατά 5 ευρώ, αρχίζοντας από την 1.1.2021, έως τα 35 ευρώ ανά τόνο. Θα διατίθεται αποκλειστικά και πλήρως για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων κυκλικής οικονομίας μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των ΦΟΔΣΑ και θα μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο των προβλεπόμενων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (αδειοδότηση και έναρξη κατασκευής).

Λ.ΣΤ.

Δείτε όλα τα σχόλια