Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Το μέλλον ανήκει σε ΑΠΕ, δίκτυα και ενεργειακή απόδοση

Τρεις οι πυλώνες της ενεργειακής προοπτικής της χώρας

Η βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων με αιχμή τις ΑΠΕ, η ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς και διανομής, που παραμένουν σε στάσιμη κατάσταση τα τελευταία 20 χρόνια, με έμφαση στα δίκτυα των μη διασυνδεδεμένων νησιών, καθώς και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης, που βρίσκεται σε χαμηλά, για την Ευρώπη, επίπεδα, αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες για το μέλλον της ενεργειακής προοπτικής της χώρας.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στην πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Ενέργεια, που θα παρουσιαστεί το ερχόμενο Σάββατο, 9 Ιουνίου, σε ειδική εκδήλωση του Τμήματος Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργειακή προοπτική της χώρας για το 2030, με ορίζονται το 2050, ενώ παγκοσμίως συντελούνται ριζικές μεταβολές στον τομέα. Αποκεντρωμένη παραγωγή, αποθήκευση και καταναλωτές - πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν το επερχόμενο υπόδειγμα του ηλεκτρικού συστήματος, που μετασχηματίζεται από σύστημα συγκεντρωμένης παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου σε σύστημα χαμηλών εκπομπών, αποκεντρωμένο, ευφυές και ευέλικτο.

Σε αυτό το πλαίσιο σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν:

* Η ψηφιοποίηση και οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες που μετατρέπουν την άλλοτε μονόδρομη σε αμφίδρομη σχέση, ευφυούς ηλεκτρικού συστήματος με την ενεργό συμμετοχή του καταναλωτή/παραγωγού στην αγορά.

* Η αποθήκευση ενέργειας σε υδροηλεκτρικά, μπαταρίες αλλά και εξελισσόμενα συστήματα (φυσικού αερίου, πεπιεσμένου αέρα, υδρογόνου, CO2).

* Οι προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών (ηλεκτροκίνηση, ανασχεδιασμός οχημάτων για ελαχιστοποίηση εκπομπών CO2, ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, χρήση υδρογόνου-ηλεκτρισμού-αερίου, αυτοματοποιημένες μεταφορές, υποδομές μεταφορών, ευφυείς υπηρεσίες κ.ά.) θα επηρεάσουν ανάλογα τα ενεργειακά δεδομένα.

* Το φυσικό αέριο ως καύσιμο - “γέφυρα” στην ηλεκτροπαραγωγή -στη μετάβαση από την κυριαρχία των ορυκτών καυσίμων προς τις ΑΠΕ- για την κάλυψη της αξιοπιστίας του συστήματος και την ανάπτυξη της χρήσης του στους τομείς θέρμανσης, μεταφορών - με αιχμή τη μεταφορά υγροποιημένου αερίου.

* Η ανάγκη εξασφάλισης μεγάλου ύψους επενδυτικών κεφαλαίων για τον μετασχηματισμό αυτό σε δίκτυα, διασυνδέσεις, καινοτομίες με έξυπνους μετρητές, συστήματα αποθήκευσης, φόρτισης οχημάτων, ασφαλείας, ελέγχου και τηλεχειρισμών και στις απαιτούμενες υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, δημιουργώντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας και εισόδημα.

Το ελληνικό ενεργειακό τοπίο

Όπως αναφέρεται στην πρόταση, ο προσδιορισμός του ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής θα γίνει με τρόπο ώστε να εξισορροπούνται οι 4 στόχοι της ενεργειακής πολιτικής: α) ασφάλεια εφοδιασμού, β) προσιτό κόστος παραγωγής και διανομής, γ) προστασία του περιβάλλοντος, δ) περιορισμός της ενεργειακής ένδειας.

Πάντως, σημειώνεται, το κόστος εξόρυξης και το πρόσθετο περιβαλλοντικό τέλος ανατρέπουν το πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας του λιγνίτη, προσδιορίζοντας τη συνεχιζόμενη και προσεκτικά μειούμενη χρήση του, για λόγους κυρίως ασφάλειας εφοδιασμού, μέχρι την οριστική απόσυρσή του με την εξάντληση των υπαρκτών αποθεμάτων του.

Οι ΑΠΕ αναδεικνύονται ως ο μελλοντικά κυρίαρχος ενεργειακός πόρος της Ελλάδας, δεδομένου ότι το βασικό σενάριο της Ε.Ε. προβλέπει συμμετοχή ΑΠΕ κατά 65% στο ελληνικό μείγμα παραγωγής το 2050 και μάλιστα με συμμετοχή στην αγορά χωρίς εγγυημένες τιμές από το 2025 και μετά.

Τονίζεται ιδιαίτερα ο κρίσιμος παράγοντας της εξειδίκευσης και του χρονισμού των πολιτικών διείσδυσης και υποστήριξης των ΑΠΕ ώστε να εδραιώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους και να ελαχιστοποιηθεί η επιπλέον επιβάρυνση στην παραγωγή τους, καθώς η υποστήριξη των εγκατεστημένων μέχρι σήμερα ΑΠΕ επιβαρύνει σημαντικά το κόστος ηλεκτρισμού (ΕΤΜΕΑΡ, ΕΛΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας).

Ως στοιχείο ριζικής μεταμόρφωσης του ελληνικού ενεργειακού τοπίου με μεγάλα οικονομικά οφέλη εκλαμβάνεται η τυχόν ανακάλυψη και αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και ιδιαιτέρως φυσικού αερίου. Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η έρευνα, όμως, πάντοτε, με όρους περιβαλλοντικής προστασίας, αυστηρής εποπτείας και κοινωνικής συναίνεσης.

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται, σημαντικότερος παράγοντας όλων των εγχώριων ενεργειακών πόρων παραμένει η ενεργειακή αποδοτικότητα, η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση της ενέργειας σε όλους τους τομείς παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, καθώς αποτελεί σημαντική πηγή καθαρής πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 25% που σπαταλιέται αναιτίως.

Βεβαίως, λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται έναντι και των μελλοντικών στόχων αφενός η γεω-ενεργειακή κινητικότητα στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο, αφετέρου οι ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές στις αγορές ενέργειας στο εσωτερικό της χώρας μας στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, στη βάση και μνημονιακών δεσμεύσεων.

Αναφορικά με το πετρέλαιο, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι το λαθρεμπόριο και η νοθεία αποτελούν τις βασικές παθογένειες της ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών, πρόβλημα που δεν έχει επιλυθεί, ενώ για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σημειώνεται ότι υπάρχουν κάποια νομοθετικά κενά, που πρέπει να συμπληρωθούν (ενίσχυση προστασίας περιβάλλοντος κ.τ.λ.).

Τέλος, ειδική αναφορά γίνεται στις δημόσιες επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα και τον ρόλο του υπερταμείου, καθώς θα είναι απαλλαγμένες από τον ασφυκτικό έλεγχο του Δημοσίου, θα προωθούν τον ανταγωνισμό, την τεχνολογία, την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού, τη διευθέτηση περιβαλλοντικών θεμάτων κ.τ.λ. Υπογραμμίζεται ότι επιχειρείται αξιοποίηση των επιχειρήσεων αυτών με νέους όρους, που προσεγγίζουν περισσότερο τη συγκρότηση και δομή των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων -έναντι της προηγούμενης κρατικο-μονοπωλιακής μορφής τους-, κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως στις νέες, έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες προσαρμογής τους. Σημαντική στρέβλωση, γενικότερα, αποτελεί η εφαρμογή του τριτοκοσμικού και δουλεμπορικού συστήματος “εργολαβικής πρόσληψης” εργαζομένων, που πρέπει να καταργηθεί.

Ημερίδα το Σάββατο 9 Ιουνίου

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ενέργεια

* Το Σάββατο 9.6 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα του Τμήματος Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ (Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Ολομέλειάς του) με θέμα την παρουσίαση της πρότασής του για την ενέργεια, με τις επεξεργασίες και τα κείμενα εργασίας που έχουν προκύψει από τις Θεματικές Ομάδες του Τμήματος στους τέσσερεις τομείς της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, ΑΠΕ, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες).

Στην έναρξη της ημερίδας θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Π. Ρήγας και θα ακολουθήσουν ομιλίες / χαιρετισμοί των υπουργών Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη, αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Α. Χαρίτση.

Στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προέδρου της διαρκούς επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της βουλής, Χ. Καφαντάρη, με θέμα: “Η ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη” και θα ακολουθήσει η εισήγηση του συντονιστή του Τμήματος, Ν. Καϊμάκη με θέμα “Πολιτική πρόταση για την ενεργειακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ”.

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Ξέρουν ήδη ότι χάνουν

  Εχθές η εκπρόσωπος της Ν.Δ. Μαρία Ζαχαράκη έστειλε στο ΕΣΡ επιστολή, με την οποία επιχειρεί να μπλοκάρει τη μετάδοση της ομιλίας του Αλ. Τσίπρα την Παρασκευή το βράδυ. Το τυπικό ζήτημα είναι ότι ο...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο