Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πανάκριβες οι "αμαρτίες" του παρελθόντος

Η πρώτη δόση του προστίμου για τα επικίνδυνα απόβλητα

Έφτασε ήδη για αποπληρωμή από το υπουργείο Οικονομικών ο βαρύς λογαριασμός της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, ύψους 4.558.914,36 ευρώ, για τις πολλές αμαρτίες του παρελθόντος στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Η πρώτη καταδίκη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδόθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2009 για παραβίαση της υποχρέωσης κατάρτισης και εφαρμογής εθνικού σχεδίου διαχείρισης, έλλειψη κατάλληλου δικτύου επεξεργασίας, αλλά και τη συσσώρευση (βαφτίστηκε προσωρινή αποθήκευση) επί σειρά ετών των επικίνδυνων αποβλήτων, των λεγόμενων ιστορικών (απόβλητα από σταθμούς καύσης, μεταλλουργίας, απόβλητα γεωτρήσεων κ.λπ.).

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2016 επαναλαμβάνονται τα ίδια για μη εκτέλεση της πρώτης απόφασης συν τα 10 εκατομμύρια εφάπαξ πρόστιμο, μαζί με την εξαμηνιαία χρηματική ποινή έως την πλήρη συμμόρφωση.

Οι εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι το ημερήσιο πρόστιμο των 30.000 ευρώ, που στο εξάμηνο υπολογιζόταν στα 5.460 εκατ. ευρώ, θα μειωθεί κατά τι, διότι από τον Δεκέμβριο του 2016 με Κοινή Υπουργική Απόφαση θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων έως το 2020, επιβεβαιώθηκαν. Επιπλέον, από τα «ιστορικά» επικίνδυνα απόβλητα, το ένα τέταρτο περίπου έχει «εξαχθεί» με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων. Δηλαδή, από τους 545.085 τόνους συνολικά, αρχής γενομένης από το 2015 μέχρι τον φετινό Μάρτιο, 78.776 τόνοι οδηγήθηκαν σε εγκαταστάσεις εντός της Ε.Ε. Το 8% εξ αυτών έχει υποστεί επεξεργασία εδώ. Επιπλέον, στο στάδιο της αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται τα προγράμματα συμμόρφωσης που προβλέπονται από το Εθνικό Σχέδιο για τη συντριπτική πλειονότητα του όγκου των «ιστορικών» αποβλήτων.

Σε κάθε περίπτωση ο λογαριασμός είναι βαρύς σε περίοδο δαπάνης πόρων, όπου μαζί με το εφάπαξ πρόστιμο φτάνει τα 14,5 εκατ. μέχρι τώρα, όταν, λόγου χάρη, για τις δαπάνες μισθοδοσίας των 370 εργαζομένων περίπου, που στηρίζουν τους 28 φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Εθνικοί Δρυμοί, Περιοχές Ραμσάρ διεθνούς σημασίας) και τα λειτουργικά έξοδα των φορέων για το 2017 θα εκταμιευθούν από το Πράσινο Ταμείο 7, 8 εκατ. ευρώ. Στην επιστολή της Ε.Ε. προς τις ελληνικές αρχές, αναφέρεται ότι το ποσό της επόμενης δεύτερης δόσης θα υπολογιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, “σύμφωνα με τα στοιχεία προόδου της εκτέλεσης της απόφασης” που θα αποστείλει η ελληνική πλευρά “έως την ημερομηνία αυτή”...

Δείτε όλα τα σχόλια