Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η EE ζητεί περαιτέρω νομική αποσαφήνιση από την Ελλάδα για τις εκπομπές αυτοκινήτων

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα και σε άλλες τέσσερις χώρες απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων έγκρισης τύπου οχήματος της ΕΕ (οδηγία 2007/46/ΕΚ). Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητά περαιτέρω πληροφορίες από την Ελλάδα σχετικά με το εθνικό σύστημα κυρώσεων που δημιουργήθηκε, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για την έγκριση τύπου.

Δείτε όλα τα σχόλια