Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Νέα ΚΥΑ για τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, από το ΥΠΕΝ

ΑΜΠΕ

«Η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε συνδυασμό με την επικείμενη έγκριση των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών θα συμβάλουν στην υλοποίηση ενός εθνικού βιώσιμου σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων με επίκεντρο τη διασφάλιση των υδατικών πόρων»

Με νέα ΚΥΑ από το ΥΠΕΝ βελτιώνονται και επισπεύδονται οι διαδικασίες έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η διάδραση και ο συντονισμός των εθνικών νομοθετημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ενώ η ολοκληρωμένη διακυβέρνησή τους αποκτά θεσμική υπόσταση. Όπως έγινε γνωστό, με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου και επισπεύδουσα αρχή την Ειδική Γραμματεία Υδάτων η εν λόγω ΚΥΑ εστιάζει στα ΣΔΚΠ που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τροποποιώντας την προγενέστερη ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε συνδυασμό με την επικείμενη έγκριση των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών θα συμβάλουν στην υλοποίηση ενός εθνικού βιώσιμου σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων με επίκεντρο τη διασφάλιση των υδατικών πόρων».

«Mε στόχο τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τη γεωργία και τις οικονομικές δραστηριότητες, η ΕΓΥ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην ολοκλήρωση της κατάρτισης των Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για κάθε υδατικό διαμέρισμα της χώρας», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκπόνησης και έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των ΣΔΚΠ αποτελεί η τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία βάσει της νέας ρύθμισης ενισχύεται κατά τη διαδικασία εκπόνησης, επεξεργασίας, επανεξέτασης ή αναθεώρησης με την ουσιαστική συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Δείτε όλα τα σχόλια