Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

140 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν μεταρρύθμιση της ΚΑΠ

Προς τούτο καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως υπογραμμίζουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι εγχώριες οργανώσεις...

Χρυσή ευκαιρία να διορθωθούν οι στρεβλώσεις και οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εν όψει της αναθεώρησής της θεωρεί ότι δίνεται η συμμαχία περισσότερων από 140 ευρωπαϊκών οργανώσεων για «Ζωντανή Γη» (Living Land).

Προς τούτο καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως υπογραμμίζουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι εγχώριες οργανώσεις Ορνιθολογική, Δίκτυο Μεσόγειος SOS και το WWF Ελλάς, "Η γεωργία έχει σημαντική επίδραση στο φυσικό τοπίο και στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Αν και οι αγρότες αντιστοιχούν μόλις στο 4,7% του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, διαχειρίζονται σχεδόν τη μισή χερσαία έκτασή της, ενώ απορροφούν περίπου το 40% του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Ο γρήγορος εκσυγχρονισμός της γεωργίας και η εντατικοποίησή της είχαν αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα και οδήγησαν σε υπερπαραγωγή προϊόντων, πτώση τιμών και εξάρτηση των παραγωγών από τις επιδοτήσεις.

Το κόστος στο φυσικό περιβάλλον είναι επίσης δυσβάστακτο, καθώς οδηγεί σε διάβρωση του εδάφους, αποστράγγιση του υδροφόρου ορίζοντα, ρύπανση του νερού και του αέρα, απώλεια βιοποικιλότητας και ταχεία καταστροφή οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα να απειλείται η ικανότητά μας να παράγουμε στο μέλλον".

Την εκστρατεία Living Land ξεκίνησαν η BirdLife Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB) και το WWF Ευρώπης. Οι οργανώσεις που υποστηρίζουν την εκστρατεία Living Land επιμένουν ότι η νέα ΚΑΠ οφείλει να είναι:

- Δίκαιη, για τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες.

- Περιβαλλοντικά βιώσιμη, για καθαρό αέρα και νερό, υγιές έδαφος και πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

- Υγιής, για ασφαλές φαγητό και για την ευημερία όλων των ανθρώπων.

Δείτε όλα τα σχόλια